Ρυθμίστηκαν οφειλές 3 δισ. προς τα ταμεία από 120.000 οφειλέτες

Ρυθμίστηκαν οφειλές 3 δισ. προς τα ταμεία από 120.000 οφειλέτες

Ρυθμίστηκαν οφειλές 3 δισ. προς τα ταμεία από 120.000 οφειλέτες

Ανταποκρίθηκαν 120.000 οφειλέτες – Ρυθμίστηκαν οφειλές 3 δισ. προς τα ταμεία

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης, Δημήτρης Στρατούλης, ευχαρίστησε τους οφειλέτες που προσήλθαν για διακανονισμό παρά τις σημερινές δύσκολες οικονομικές συνθήκες.

Ληξιπρόθεσμες οφειλές ύψους 3 δισ. ευρώ προς τα ασφαλιστικά ταμεία ρυθμίστηκαν έως τη λήξη του πρώτου κύκλου. Οι 120.000 οφειλέτες που ανταποκρίθηκαν έχουν ήδη καταβάλει στα ασφαλιστικά ταμεία, περίπου 90 εκατομμύρια ευρώ.

Υπενθυμίζουμε ότι η ρύθμιση συνεχίζεται και επεκτάθηκε μέχρι τις 02/06/2015.