Δωρεάν περίθαλψη σε όλους τους ανασφάλιστους

Δωρεάν περίθαλψη σε όλους τους ανασφάλιστους

Δωρεάν περίθαλψη σε όλους τους ανασφάλιστους

Βιβλιάριο υγείας και δωρεάν πρόσβαση σε όλες τις δημόσιες δομές Υγείας μπορούν να έχουν οι ανασφάλιστοι πολίτες ανεξαρτήτως εισοδηματικού κριτηρίου, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Υγείας, Ανδρέα Ξανθού, η οποία τέθηκε προχθές σε δημόσια διαβούλευση.

Δικαιούχοι μπορούν να είναι όχι μόνο οι άνεργοι αλλά και όσοι είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ασφαλιστικών ταμείων -και τα μέλη των οικογενειών τους- αλλά δεν δικαιούνται παροχές Υγείας από αυτά λόγω χρεών.

Οι δικαιούχοι μπορούν να καταθέσουν τα δικαιολογητικά στα ΚΕΠ. Τα γενικά δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι αίτηση σε έντυπο που χορηγείται από την υπηρεσία μαζί με δύο φωτογραφίες και φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου. Επίσης, υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο αιτών βεβαιώνει ότι είναι ανασφάλιστος. Μόλις κατατεθούν τα δικαιολογητικά στο ΚΕΠ, ακολουθεί έλεγχός τους και κατόπιν διαβίβασή τους στην Υπηρεσία Πρόνοιας του δήμου μόνιμης κατοικίας του αιτούντος προς εξέταση του αιτήματος. Από τη στιγμή που γίνει δεκτό, μπορεί ο αιτών να παραλάβει το βιβλιάριό του από τα ΚΕΠ.

Η ισχύς του βιβλιαρίου θα είναι ενός έτους με δικαίωμα ανανέωσης.
Η δημόσια διαβούλευση ισχύει μέχρι τις 11 Μαΐου ενώ το Βιβλιάριο Ανασφάλιστου θα παρουσιαστεί την προσεχή Δευτέρα.

SHARE