Ξεκινά η αίτηση Α21 για το επίδομα τέκνων του ΟΓΑ

Ξεκινά η αίτηση Α21 για το επίδομα τέκνων του ΟΓΑ

Ξεκινά η αίτηση Α21 για το επίδομα τέκνων του ΟΓΑ

Ξεκινούν μέσα στην εβδομάδα οι φορολογικές δηλώσεις και μαζί με αυτές θα γίνουν στο Taxisnet και οι αιτήσεις Α21 για το επίδομα τέκνων και των πολυτεκνικών του ΟΓΑ, από τους γονείς που πληρούν τα κριτήρια

Όσοι πήραν την προκαταβολή αλλά και όσοι είναι νέοι δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση Α21 ώστε να λάβουν τις επόμενες δόσεις αλλά και να αποφύγουν το ενδεχόμενο καλέσματος να επιστρέψουν την προκαταβολή που έλαβαν πριν από λίγες ημέρες.

Η αίτηση – υπεύθυνη δήλωση (έντυπο Α21) συμπληρώνεται και υποβάλλεται ηλεκτρονικά από τον δικαιούχο μέσω του περιβάλλοντος taxisnet (www.gsis.gr), αφού έχει υποβληθεί οριστικά η δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1).

Ποιες οικογένειες το δικαιούνται

α) Το Ενιαίο Επίδομα Στήριξης Τέκνων χορηγείται σε όλες τις οικογένειες, που έχουν από ένα εξαρτώμενο τέκνο και άνω, με βάση την κλίμακα ισοδυναμίας, το ισοδύναμο εισόδημα και την εισοδηματική κατηγορία.

β) Το Ειδικό Επίδομα Τρίτεκνων και Πολύτεκνων Οικογενειών καταβάλλεται στις οικογένειες με τρία και άνω εξαρτώμενα τέκνα.

Απαραίτητες ενέργειες για την χορήγηση οικογενειακών επιδομάτων

α) Η ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου Ε1 (Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος) από τον υπόχρεο της οικογένειας.

β) Η συμπλήρωση και υποβολή του μηχανογραφημένου εντύπου Α21, το οποίο και επέχει θέση αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης, για την χορήγηση των επιδομάτων, μέσω του περιβάλλοντος Taxisnet..

Οι αιτούντες / υπόχρεοι θα να διαμένουν μόνιμα την τελευταία δεκαετία στην Ελλάδα.

SHARE