Πιλοτικό πρόγραμμα βελτίωσης βοσκοτόπων εφαρμόζει ο Δήμος Μουζακίου

Πιλοτικό πρόγραμμα βελτίωσης βοσκοτόπων εφαρμόζει ο Δήμος Μουζακίου

Πιλοτικό πρόγραμμα βελτίωσης βοσκοτόπων εφαρμόζει ο Δήμος Μουζακίου

Ο Δήμος Μουζακίου σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και το Γεωργικό Πανεπιστήμιο Αθηνών προχώρησε σε πιλοτικό πρόγραμμα αναχλόασης ξερικών πεδινών βοσκοτόπων με στόχο την αύξηση της βοσκοϊκανότητάς τους και την ποιοτική και ποσοτική αύξηση των κτηνοτροφικών προϊόντων.
Συγκεκριμένα ο Δήμος Μουζακίου προχώρησε στη σπορά με ειδικό μείγμα σπόρων σε έκταση 30 στρεμμάτων στις τοπικές κοινότητες Κρανιάς, Μαγούλας και Μαγουλίτσας και αναμένει πλέον τα αποτελέσματα προκειμένου στη συνέχεια να επεκτείνει αυτή τη δράση στο σύνολο των βοσκοτόπων του Δήμου. Η όλη δράση έγινε υπό την επίβλεψη του Αντιδημάρχου Αγροτικών Θεμάτων του Δήμου Μουζακίου κ. Φούντα και της Δημοτικής Συμβούλου και Γεωπόνου κ. Φασιανού.
«Προχωράμε στην πιλοτική εφαρμογή βελτίωσης βοσκοτόπων στο Δήμο μας με ειδικές ποικιλίες σπόρων με στόχο να αυξηθεί η βοσκοϊκανότητά τους και να βελτιωθούν οι αποδόσεις των ζώων που θα βόσκουν εκεί. Στόχος μας είναι αφού μελετήσουμε τα αποτελέσματα της πιλοτικής εφαρμογής και τα αξιολογήσουμε να επεκτείνουμε την όλη δράση στο σύνολο των βοσκοτόπων του Δήμου μας, δίνοντας έτσι λύση και στο μεγάλο πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί σ’ όλη την Ελλάδα με τη διάθεση των βοσκοτόπων και τη διασφάλιση των επιδοτήσεων των κτηνοτρόφων μας» δήλωσε ο Δήμαρχος Μουζακίου κ. Κωτσός.