«Ξόρκισε» την ύφεση ο κλάδος της γεωργίας σύμφωνα με την Icap

«Ξόρκισε» την ύφεση ο κλάδος της γεωργίας σύμφωνα με την Icap

Ορόσημο για την ελληνική οικονομία αποτέλεσε το έτος 2014, δεδομένου ότι μετά από μία εξαετία βαθιάς ύφεσης (το αποτέλεσμα της οποίας ήταν η υποχώρηση του ΑΕΠ να υπερβεί το 25%) υπήρξε ανακοπή της συνεχούς πτώσης, όπως αναφέρει η Icap στην επιχειρηματική έκδοση «40 κορυφαίοι κλάδοι της ελληνικής οικονομίας», όπου ο αγροτικός τομέας εμφάνισε αυξήσεις.
Από τις αρχές του έτους υπήρχαν ενδείξεις αποκλιμάκωσης που οδήγησαν σε καταγραφή θετικού ρυθμού μεταβολής, για πρώτη φορά μετά το 2008. Ωστόσο, σύμφωνα με την Icap, μέχρι το 2013 (έτος κατά το οποίο το ΑΕΠ είχε καταγράψει και πάλι μείωση με ετήσιο ρυθμό 3,9%), η οικονομική δραστηριότητα στην Ελλάδα είχε υποστεί βαριές απώλειες. Η επιδείνωση των μακροοικονομικών συνθηκών επηρέασε άμεσα τη συνολική δραστηριότητα και τα αποτελέσματα των ελληνικών επιχειρήσεων, οι οποίες δοκιμάστηκαν σκληρά, αντιμέτωπες με τα ιδιαίτερα έντονα προβλήματα της μείωσης της ζήτησης και της έλλειψης ρευστότητας.

Σε αυτές τις συνθήκες ενδιαφέρον έχει, σύμφωνα με την Icap, να καταγραφούν οι εξελίξεις που χαρακτήρισαν τους διάφορους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας, όπως αποτυπώνονται στα οικονομικά μεγέθη και αποτελέσματα των ελληνικών εταιρειών.

Από τα δεδομένα φαίνεται ότι η εξέλιξη ήταν και πάλι αρνητική σε ότι αφορά τα αποτελέσματα του συνόλου των εταιρειών. Ο συνολικός κύκλος εργασιών μειώθηκε και πάλι το 2013, το δε καθαρό αποτέλεσμα παρέμεινε για μία ακόμη φορά ζημιογόνο, ωστόσο οι ζημίες συρρικνώθηκαν, χωρίς όμως να ανατρέπεται η γενική εικόνα. Είναι χαρακτηριστικό ότι, ζημιογόνα ήταν τα αποτελέσματα στους 8 από τους 12 ευρείς κλάδους.

Όσον αφορά τους επί μέρους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας, εξετάζοντας κατ΄ αρχήν το μη χρηματοπιστωτικό τομέα, ο συνολικός κύκλος εργασιών των 21.667 επιχειρήσεων, μειώθηκε το 2013 κατά 4,3% και περιορίστηκε σε 149,9 δισ. ευρώ.

Συγκεκριμένα, μειωμένες ήταν οι πωλήσεις σε πέντε από τους εννέα μεγάλους κλάδους του μη χρηματοπιστωτικού εταιρικού τομέα. Οι κλάδοι που εμφάνισαν αύξηση πωλήσεων ήταν κυρίως τα ορυχεία-λατομεία και τα ξενοδοχεία – εστιατόρια (διψήφια ποσοστά αύξησης) ενώ πολύ μικρή αύξηση εμφάνισαν και οι τομείς της γεωργίας και των κατασκευών.

Το συνολικό καθαρό προ φόρων αποτέλεσμα παρέμεινε για μία ακόμη χρονιά ζημιογόνο, ωστόσο οι ζημίες συρρικνώθηκαν (-67,5%) και διαμορφώθηκαν σε 0,85 δισ. ευρώ το 2013, έναντι ζημιών ύψους 2,63 δισ. ευρώ το 2012. Η πλειοψηφία των κλάδων του μη χρηματοπιστωτικού εταιρικού τομέα παρέμειναν ζημιογόνοι. Οι μόνοι κερδοφόροι κλάδοι το 2013 ήταν το εμπόριο (με εντυπωσιακή αναστροφή από ζημίες σε σημαντικά κέρδη) και ο κλάδος της ενέργειας/ύδρευσης.

Όσον αφορά στον χρηματοπιστωτικό τομέα, την πλέον εντυπωσιακή μεταβολή παρουσίασε ο κλάδος των τραπεζών, ο οποίος είχε υποστεί βαριές απώλειες από τις συνέπειες της κρίσης και τις διαδικασίες που αποφασίστηκαν για τη δημοσιονομική εξυγίανση (πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων-PSI).

Ωστόσο, το 2013 σημειώθηκε θεαματική επάνοδος στην κερδοφορία. Πράγματι, το έτος αυτό τα μεν συνολικά έσοδα των τραπεζών μειώθηκαν κατά 11,2%, σε 10,8 δισ. ευρώ, ωστόσο, στο επίπεδο του καθαρού αποτελέσματος υπήρξε ανατροπή των προηγούμενων ζημιογόνων αποτελεσμάτων και εγγραφή κερδών προ φόρου ύψους 1,23 δισ. ευρώ, γεγονός που σε σημαντικό βαθμό οφείλεται σε μη επαναλαμβανόμενα έσοδα.

Σημαντική ήταν η βελτίωση που παρουσίασε και ο κλάδος των ασφαλειών το 2013. Παρά την υποχώρηση που σημειώθηκε στα συνολικά έσοδα των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, η κερδοφορία ήταν αυξημένη. Συγκεκριμένα, τα συνολικά έσοδα μειώθηκαν κατά 13,1%, σε 4,96 δισ. ευρώ, όμως σε επίπεδο μικτών κερδών υπήρξε αύξηση, σχεδόν κατά 68%. Οι μεταβολές αυτές είχαν σαν αποτέλεσμα τη θεαματική βελτίωση των κερδών προ φόρου τα οποία και ανήλθαν σε 516,8 εκατ. ευρώ το 2013. Αντίθετα, εικόνα σοβαρής επιδείνωσης εμφάνισε ο κλάδος των λοιπών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.

 

Ο συνολικός κύκλος εργασιών κατέγραψε νέα πτώση (-26,3%) ενώ πολύ εντονότερη ήταν η μείωση των αντίστοιχων μικτών κερδών. Οι μεταβολές αυτές είχαν σαν συνέπεια την εγγραφή αρνητικών λειτουργικών αποτελεσμάτων και, τελικά, την εκτόξευση των ζημιών, από περίπου 114 εκατ. ευρώ το 2012 σε 984 εκατ. ευρώ το 2013.

Ειδικότερα για τον τομέα της μεταποίησης, επισημαίνεται ότι ήταν ένας από τους κλάδους που δεν μπόρεσαν να αποφύγουν την επιδείνωση. Οι συνολικές πωλήσεις υποχώρησαν το 2013 κατά 3,8%, ο δε τομέας ήλθε και πάλι αντιμέτωπος με αρνητικά λειτουργικά αποτελέσματα. Τελικά οι ζημιές του κλάδου υποχώρησαν, κατά 24,2% και διαμορφώθηκαν σε 672,6 εκατ. ευρώ περίπου το 2013. Θετικά αξιολογείται το γεγονός ότι, οι κερδοφόρες μεταποιητικές επιχειρήσεις αυξήθηκαν, με συνέπεια να καλύπτουν σχεδόν το 59% του συνόλου το 2013.