Δήμος Μουζακίου: Ανοιχτός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου

Δήμος Μουζακίου: Ανοιχτός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου

Δήμος Μουζακίου: Ανοιχτός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου

Ο Δήμος Μουζακίου, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΚΡΑΝΕΑΣ-ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ» με προϋπολογισμό 365.925,00€ (ΕΥΡΩ).

Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε την περίληψη της Διακήρυξης εδώ.