Κίνδυνος να χαθούν οι αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ λόγω οφειλών

Κίνδυνος να χαθούν οι αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ λόγω οφειλών

Κίνδυνος να χαθούν οι αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ λόγω οφειλών

Η παράταση για την εμπρόθεσμη πληρωμή των εισφορών του ΕΛΓΑ λήγει στο τέλος του Ιουλίου, και οι αγρότες που δεν θα καταβάλλουν έως τότε κινδυνεύουν να χάσουν τις αποζημιώσεις του 2014.

Σύμφωνα με τον κανονισμό του ΕΛΓΑ «σε κάθε περίπτωση που δεν καταβάλλεται η ασφαλιστική εισφορά ο παραγωγός δεν αποζηµιώνεται σε περίπτωση ζηµιάς». Οι καταβολές αφορούν όλα τα προηγούμενα έτη. Με άλλα λόγια οι παραγωγοί που δικαιούνται αποζημιώσεις θα πρέπει να έχουν εξοφλήσει τις εισφορές όλων των προηγουμένων ετών.

Ως εκ τούτου απαιτείται μια μετατροπή στο θεσμικό πλαίσιο έτσι ώστε να γίνεται συμψηφισμός οφειλών των αγροτών με τις αποζημιώσεις που έχει να λαμβάνει.

SHARE