Οι ποινές της Πειθαρχικής Επιτροπής της ΕΠΣΚ

Οι ποινές της Πειθαρχικής Επιτροπής της ΕΠΣΚ

Οι ποινές της Πειθαρχικής Επιτροπής της ΕΠΣΚ

Η Πειθαρχική Επιτροπή επιβάλλει:

Στο Σωματείο Κερ. Φράγκου χρηματικό πρόστιμο 250 Ευρώ.