Συγκροτήθηκε το νέο Δ.Σ. του Κυνηγετικού Συλλόγου Καρδίτσας

Συγκροτήθηκε το νέο Δ.Σ. του Κυνηγετικού Συλλόγου Καρδίτσας

Συγκροτήθηκε το νέο Δ.Σ. του Κυνηγετικού Συλλόγου Καρδίτσας

Μετά από τις πρόσφατες Αρχαιρεσίες στις 26/04/2015 και σύμφωνα με την εκδοθείσα από τη Δασική Αρχή απόφαση για το διορισμό του ταμία, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Κυνηγετικού Συλλόγου Καρδίτσας συγκροτήθηκε στις 5-5-2015 σε σώμα με την παρακάτω σύνθεση:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:   ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ:   ΑΡΧΟΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΑΜΙΑΣ:   ΜΠΕΝΕΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΜΕΛΗ:    ΓΚΑΒΑΡΔΙΝΑΣ ΗΛΙΑΣ

ΓΟΥΛΑΣ  ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΚΟΝΤΟΚΩΣΤΑΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΣΕΤΣΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Η σύνθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής έχει ως εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   ΣΥΡΓΓΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΜΕΛΗ:   ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΣΙΑΜΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ