Θέσεις Εργασίας για μηχανικούς

Θέσεις Εργασίας για μηχανικούς

Θέσεις Εργασίας για μηχανικούς

Θέσεις για μηχανικούς με συμβάσεις μίσθωσης έργου από το ΤΕΕ.

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα, προκειμένου να συνάψουν σύμβαση μίσθωσης έργου με το ΤΕΕ και να συμμετέχουν στην υλοποίηση του υποέργου [2] «Υποστήριξη Προμηθευτών- Λογιστική Εκκαθάριση-Επαλήθευση Επιλεξιμότητας Δαπανών Αξιολόγηση Δράσης- Δειγματοληπτικός Έλεγχος Ωφελούμενων», σύμφωνα με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:

 • 1 ΠΕ Οικονομικού ή ΠΕ Μηχανικός με 5ετή εμπειρία σε Διαχείριση Ποιότητας
 • 1 ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Οικονομικού Με 7ετή Εμπειρία στη Διαχείριση Έργων
 • 10 ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Οικονομικού Με 4ετή Εμπειρία στη Διαχείριση Έργων
 • 64 ΠΕ Οικονομικού ή ΤΕ Λογιστικής με 2ετή εμπειρία ή ΠΕ Μηχανικών με 2ετή Εμπειρία σε Διαχείριση Έργων
 • 1 ΠΕ Πληροφορικής με 10ετή Εμπειρία
 • 1 ΠΕ Πληροφορικής με 7ετή Εμπειρία
 • 1 ΠΕ Πληροφορικής με 7ετή Εμπειρία
 • 3 ΠΕ Πληροφορικής με 3ετή εμπειρία
 • 10 ΠΕ Πληροφορικής ή Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην Πληροφορική με 5ετή εμπειρία σε σχεδιασμό και ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμι- κού
 • 5 ΠΕ Πληροφορικής με 5ετή εμπειρία
 • 1 ΠΕ ή ΤΕ οποιασδήποτε κατεύθυνσης με 4ετή εμπειρία σε θέματα τηλεφωνικής εξυπηρέτησης
 • 4 ΠΕ ή ΤΕ οποιασδήποτε κατεύθυνσης με 2ετή εμπειρία σε θέματα τηλεφωνικής εξυπηρέτησης
 • 3 ΠΕ Πληροφορικής ή ΤΕ Πληροφορικής με 3ετή εμπειρία

Καταληκτική ημερομηνία: 15-5-2015.
Περισσότερες πληροφορίες: http://portal.tee.gr/


 Έξι μηχανικοί με συμβάσεις έργου από το ΕΜΠ.

Για το έργο με τίτλο «State-of-the-art mapping technologies for Public Work Studies and Environmental Impact Assessment Studies
– Σύγχρονες τεχνολογίες τοπογραφικής αποτύπωσης για τεχνικές και περιβαλλοντικές μελέτες δημοσίων έργων»: Δύο (2) Άτομα, πτυχιούχους Αγρονόμους & ΤοπογράφουςΜηχανικούς. Καταληκτική ημερομηνία: 12-5-2015. Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι θα πρέπει να απευθύνονται στην κ. Σεβαστή Ταπεινάκη, τηλ. +30-210-7721999, ώρες 10:00 – 15:30 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: sevi@survey.ntua.gr.

Για το έργο με τίτλο «5 Dimensional MultiPurpose Land Information System – 5 Διαστάσεων πολυ-παραμετρικό-πολλαπλών χρήσεων σύστημα διαχείρισης πληροφορίας γης»: Δύο (2) Άτομα, διπλωματούχους Αγρονόμους & Τοπογράφους Μηχανικούς. Καταληκτική ημερομηνία: 12-5-2015. Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι θα πρέπει να απευθύνονται στην κ. Σ. Σοϊλέ, τηλ. 210772651, ώρες 11:00 – 17:00 ή στην ηλεκτρονική διεύ-
θυνση: ssoile@survey.ntua.gr.

Για το έργο με τίτλο «Σύνολα Νανοσωματιδίων για Μνήμες Αντίστασης»: Ένα (1) Άτομο, πτυχιούχο Φυσικό ή Απόφοιτο Πολυτεχνικής σχολής, μεταδιδακτορικό ερευνητή με αντικείμενο εργασίας τον Χαρακτηρισμό Υλικών. Καταληκτική ημερομηνία: 14-5-2015. Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι θα πρέπει να απευθύνονται στον κ. Δημήτρη Τσουκαλά, τηλ. +30-210-7722929, ώρες 10:00 – 12:00 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση dtsouk@central.ntua.gr.

Για το έργο με τίτλο «Development of Earthquake Rapid Response System for Metropolitan Motorways (RARE)»: Ένα (1) Άτομο, μεταπτυχιακό φοιτητή και πτυχιούχο Πολιτικό Μηχανικό. Καταληκτική ημερομη- νία: 14-5-2015. Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι θα πρέπει να απευθύνονται στην κ. Μ. Γεωργιοπούλου, τηλ. +30-210-772 4075, ώρες 13:00 – 14:00 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση gazetas@ath.forthnet.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες για όλες τις προκηρύξεις στην ιστοσελίδα: http://announcements.edeil.ntua.gr/.


 Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα.

•Η εταιρεία “Viexal” με έδρα την Ξάνθη, αναζητεί για πρόσληψη έναν Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ΑΕΙ και ένα Χημικό Μηχανικό ΑΕΙ (με εξειδίκευση στα πολυμερή θα προτιμηθεί). ΠΡΟΣΟΝΤΑ: – Πολύ καλή γνώση Αγγλικών – Πολύ καλή γνώση Ηλ. Υπολογιστών – Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου – Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις – Προϋπηρεσία σε βιομηχανία επιθυμητό προσόν. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν τα βιογραφικά τους : info@viexal-xanthi.gr (link sends e-mail). ΤΗΛ: 2541084181-2. FAX: 2541084184.

•Η εταιρεία «ΤΕΧΝΗΜ ΕΠΕ» (ΨΥΚΤΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ), με έδρα το 65ο χλμ Θεσ/νίκης – Βέροιας, Μακροχώρι Ημαθίας, αναζητεί για
απασχόληση:1. Πτυχιούχος Μηχανολόγος Μηχανικός ΑΕΙ, με ειδικές γνώσεις στις ψυκτικές βιομηχανικές εγκαταστάσεις. 2.Πτυχιούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΑΕΙ, με εμπειρία σε ηλεκτρικές βιομηχανικές εγκαταστάσεις και ηλεκτρονικούς αυτοματισμούς. Θα ληφθούν υπόψη : – Ο βαθμός του πτυχίου – Η
άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας – Η άριστη χρήση Η/Υ και ειδικά η χρήση προγραμμάτων μελέτης και σχεδιασμού ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και αυτοματισμών – Η υπευθυνότητα, η ευχέρεια σε επικοινωνία και ομαδική εργασία. Αποστολή βιογραφικού και αντίγραφο πτυχίου στο tecnimgr@otenet.gr (link sends e-mail). Τηλέφωνα επικοινωνίας 23310 39827, 39445.

•Ζητείται χημικός ή χημικός μηχανικός. Γνώστης αναλυτικής χημείας για να εργαστεί σε ιδιωτικό χημείο αναλύσεων με έδρα το Βόλο. Προϋπηρεσία θα εκτιμηθεί. Αποστολή βιογραφικών στο info@qq-analysis.gr. Τηλέφωνο: 2421034119.

•ΕΝΑΝ μηχανικό πωλήσεων θα εντάξει στο δυναμικό της η εταιρεία ΗΛΕΚΤΡΟΝ στη Ν. Φιλαδέλφεια. Απαραίτητα το πτυχίο ΑΕΙ – ΤΕΙ (κατά προτίμηση ηλεκτρολογίας), η προϋπηρεσία και η καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. Επιθυμητή η γνώση των προγραμμάτων Dialux/Relux. Αποστολή βιογραφικών στο: hr@electron.gr.

•ΑΝΤΡΑΣ ζητείται από τεχνική εταιρεία στην δυτική Θεσσαλονίκη, πολιτικός μηχανικός για τη θέση του εργοδηγού, με εμπειρία σε κατασκευές δικτύων φυσικού αερίου,energy_constructions@yahoo.gr.

•Δύο θέσεις, IT – Data Quality Analyst και Data Quality Engineer, θα εντάξει στο δυναμικό της η εταιρεία AELIOS IT CONSULTING P.C. Ο νέος συνεργάτης θα πρέπει να είναι εξειδικευμένος σε θέματα Data Quality, Data Modelling, Data Architecture, Data Integration, Metadata Management, Software Systems Analysis
& Design και στη δεύτερη εξειδικευμένος σε θέματα Data Quality, Requirements Analysis, Project Management, Reporting, Data Profiling. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.aelios.eu.

•ΥΠΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ – ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (με ολοκληρωμένες σπουδές) ζητείται για ένταξη σε team Πολιτικού Μηχανικού και Μεσιτικού Γραφείου. Πληροφορίες τηλ. 2610424.008.

•ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ζητείται ως υπεύθυνος προμηθειών με γνώσεις ERP και προϋπηρεσία για απασχόληση σε μονάδα ανακύκλωσης πλαστικών στη Βιομηχανική Περιοχή Ωραιοκάστρου Βιογραφικά Fax: 2310-681461 ή στο sec@dionsa.com κωδ. ΑΝΑ2404.

•Μεγάλη Aνώνυμη Χημική Bιομηχανική Eταιρεία, αναζητά Χημικό Μηχανικό για την Παραγωγή. Περισσότερες Πληροφορίες: career@uth.gr. Πηγή: http://www.skywalker.gr//.

•Ζητούνται καθηγητές Πληροφορικής (Κέρκυρα, Ζάκυνθο και Φλώρινα). Προϋποθέσεις -Προσόντα: 1. Πτυχίο Πληροφορικής, 2. Διαμονή στην Κέρκυρα (Χώρα), Ζάκυνθο και Φλώρινα, 3.Εμπειρία στα ιδιαίτερα μαθήματα. Αφορά ιδιαίτερα μαθήματα, αποκλειστικά. Παρακαλούμε, αποστείλατε το πλήρες βιογραφικό σας και ηλεκτρονικό αντίγραφο του πτυχίου σας, στην ηλ. διεύθυνση: info@iphestus.com (link sends e-mail). URL : www.diktio-kathigiton.net.


 

Θέσεις για Μηχανικούς με συμβάσεις έργου από Πανεπιστημιακά Ιδρύματα.

Ο ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Λογισμικό Βελτιστοποίησης & Διαχείρισης Κινδύνων Χαρτοφυλακίου Χρηματοοικονομικών Στοιχείων» και με Κωδικό ΓΓΕΤISR_3467, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Αναπληρωτή Καθηγητή κο Βασίλειο Βασσάλο που υλοποιείται μέσω της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου για διάστημα έως πέντε μήνες (με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του εν λόγω έργου) 7 φυσικά πρόσωπα, Ερευνητές, ως εξής: Επτά (7) άτομα με Πτυχίο σε αναγνωρισμένα ιδρύματα του εσωτερικού ή του εξωτερικού στα ακόλουθα ή σε συναφή με αυτά γνωστικά αντικείμενα: Πληροφορική, Μηχανικών Υπολογιστών, Επιχειρησιακή Έρευνα. Καταληκτική ημερομηνία: 12-5-2015. Η υποβολή των προτάσεων και λοιπών δικαιολογητικών όπως και ερωτήσεων από τους ενδιαφερόμενους θα γίνεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση vassalos@aueb.gr. Περισσότερες πληροφορίες: http://rc.aueb.gr/

•Ο ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου «Υπηρεσίες Ψηφιακής Βιβλιοθήκης και Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας Βιβλιοθήκης ΟΠΑ» της πράξης «Σύγχρονες Ψηφιακές Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης Ο.Π.Α.-ΔΡΑΣΗ Β2» με κωδικό ΟΠΣ 304241,που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» (Κωδικός ΕΡ-1828-01), προβλέπεται να απασχοληθούν με σύμβαση έργου ιδιωτικού δικαίου, για ορισμένο χρονικό διάστημα με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τη λήξη του έργου, δύο (2) συνεργάτες, Ειδικούς επιστήμονες ως εξής: Δύο (2) άτομα με Πτυχίο Πληροφορικής ή Μηχανικού Πληροφορικής από ΑΕΙ ή TEI της ημεδαπής ή ισότιμο αναγνωρισμένο της αλλοδαπής. Καταληκτική ημερομηνία: 12-5-2015. Τηλέφωνα επικοινωνίας: κ. Καρανικόλας, 210-8203918. Η παρούσα ανακοίνωση στο www.rc.aueb.gr.

Ο ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Real time management of Complex STreams, της πράξης ΑΡΙΣ-
ΤΕΙΑ με Επιστημονικό Υπεύθυνο Αναπλ. Καθ. Κωτίδη Ιωάννη, που υλοποιείται μέσω της ΓΓΕΤ ως ενδιάμεσου φορέα διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους, προτίθεται να απασχολήσει: Με σύμβαση έργου ιδιωτικού δικαίου για διάστημα έως 5 μηνών, άμεσης έναρξης ένα (1) φυσικό πρόσωπο,
μεταδιδακτορικό ερευνητή, για την εκτέλεση του κάτωθι έργου: Διαχείριση Σύνθετων Ροών Δεδομένων Προϋπολογισμός: έως 12.300 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 2.300€). Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι ήδη διδάκτορες σε αντικείμενο σχετικό με το αντικείμενο απασχόλησης και να
κατέχουν πτυχίο Πληροφορικής ή Επιστήμης Υπολογιστών ή Μαθηματικών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή σε σχετικό αντικείμενο.
Η υποβολή των προτάσεων και λοιπών δικαιολογητικών όπως και ερωτήσεων από τους ενδιαφερόμενους θα γίνεται στον Καθηγητή κ. Κωτίδη Ιωάννη, έως τις
07/05/2015 με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση kotidis@aueb.gr.

•Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «SLAG-PROD, Αξιοποίηση των Σκωριών της Βιομηχανίας χάλυβα: Παραγωγή προστιθέμενης αξίας προϊόντων που βασίζονται στις σκωρίες, για εφαρμογές στην κατασκευή και στη δέσμευση τοξικών συστατικών, προς όφελος του περιβάλλοντος», με επιστημονικά υπεύθυνο την κα. Ιωάννα Παπαγιάννη-Παπαδοπούλου, Καθηγήτρια του Εργαστηρίου Δομικών Υλικών, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών προτίθεται να αναθέσει σε ένα (1) άτομο για διάστημα έως τις 30.06.2015 (ημερομηνία λήξης του έργου και σε περίπτωση παράτασης μέχρι τη λήξη αυτής) και με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 1.400,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων), με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου τα εξής: Ένας Φοιτητής Tμήματος Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστημίου. Καταληκτική ημερομηνία: 11-5-2015. Για πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο του έργου, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά στο 2310- 995699.

•Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Νανοδομημένοι Ζεόλιθοι Ιεραρχικής Δομής για Βιώσιμη Παραγωγή Βιοκαυσίμων Δεύτερης Γενιάς», με επιστημονικά υπεύ- θυνο τον κ. Κωνσταντίνο Τριανταφυλλίδη, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Χημείας του ΑΠΘ, προτίθεται να αναθέσει σε ένα (1) άτομο για διάστημα έως τις 31/07/2015 και σε περίπτωση παράτασης του έργου μέχρι τη λήξη αυτής και με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 11.760,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων), με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου τα εξής: Ένα άτομο με Πτυχίο Πανεπιστημίου Πολυτεχνικής Σχολής. Καταληκτική ημερομηνία: 11-5-2015. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά στο 2310997730.


Για περισσότερες θέσεις εργασίας πατήστε εδώ.


 

 

ΠΗΓΗportal.tee.gr
SHARE