Παράταση μέχρι τις 2 Ιουνίου για τις δηλώσεις ΟΣΔΕ

Παράταση μέχρι τις 2 Ιουνίου για τις δηλώσεις ΟΣΔΕ

Έως την Τρίτη 2 Ιουνίου παρατείνει το υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ΟΣΔΕ για την ενιαίας ενίσχυση 2015 του ΟΠΕΚΕΠΕ από τους δικαιούχους αγρότες. Η παράταση κρίθηκε αναγκαία προκειμένου να διευκολυνθούν οι παραγωγοί να καταθέσουν τις αιτήσεις τους, καθώς φέτος είναι η πρώτη χρονιά εφαρμογής της νέας ΚΑΠ, αναφέρει η ανακοίνωση του Υπουργείου

 

Επίσης τίθεται από σήμερα σε λειτουργία η διαδικτυακή εφαρμογή “Αίτηση μεταβολής των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης 2015”, στην ιστοσελίδα https://osdeopekepe.dikaiomata.gr.

1. Υποχρέωση υποβολής αίτησης μεταβολών έχουν οι γεωργοί σε περίπτωση κληρονομιάς εκμετάλλευσης, μεταβίβασης δικαιώματος λήψης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης το 2015 με πώληση ή εκμίσθωση γης, εκμίσθωσης των προς χορήγηση δικαιωμάτων με εκμίσθωση γης, καθώς και στην περίπτωση που έχει επέλθει αλλαγή επωνυμίας ή νομικού καθεστώτος, συγχώνευση ή κατάτμηση της εκμετάλλευσης.

2. Η αίτηση μεταβολών των προς χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης το 2015 υποβάλλεται στον ΟΠΕΚΕΠΕ από τον ίδιο το γεωργό ή από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του:

• είτε απευθείας στον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω online συστήματος (περισσότερες πληροφορίες για την δημιουργία λογαριασμού και την υποβολή της αίτησης θα βρείτε στην ιστοσελίδα https://osdeopekepe.dikaiomata.gr/registration/)
• είτε μέσω ενός πιστοποιημένου φορέα υποδοχής αίτησης (Φορέας Α΄ βαθμού ή Φορέας Β’ Βαθμού) της επιλογής του που έχει πιστοποιηθεί για τη γεωγραφική περιοχή στην οποία ανήκει η έδρα της αγροτικής του εκμετάλλευσης.

3. Κατά την διαδικασία πρόσβασης και υποβολής των αιτήσεων των δικαιούχων στο σύστημα θα τηρούνται όλοι οι κανόνες ασφάλειας και προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

4. Η διαδικασία υποβολής και εξέτασης των αιτήσεων μεταβολών όσον αφορά στη χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης το 2015, περιγράφεται στην υπ” αριθμ. 1111/46876/29.04.2015 ΥΑ (Β” 783/2015)

5. Τα υποδείγματα, που έχουν διαμορφωθεί ειδικά για το σκοπό αυτό από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, περιλαμβάνονται στην υπ” αριθμ. 48113/06.05.2015 εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ

6. Τόσο η υπ” αριθμ. 1111/46876/29.04.2015 ΥΑ (Β” 783/2015) όσο και η υπ” αριθμ. 48113/06.05.2015 εγκύκλιος του ΟΠΕΚΕΠΕ, στην οποία συμπεριλαμβάνονται τα υποδείγματα κάθε κατηγορίας μεταβολών, βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα
http://www.opekepe.gr/eae_nea_kap.asp .

SHARE