Παρέμβαση για τα αυθαίρετα

Παρέμβαση για τα αυθαίρετα

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΕ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΣ ΥΠΕΚΑ

Παρέμβαση για τα αυθαίρετα

Η επιστολή με τις παρατηρήσεις σχετικά με ορισμένα σοβαρά χρονίζοντα προβλήματα στη λειτουργία και στην εφαρμογή του Ν.4178/2013 για την αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης, που απέστειλε το ΤΕΕ Τμήμα Στερεάς Ελλάδας (υπογράφει ο πρόεδρος του Τμήματος Αθανάσιος Λυκόπουλος), στον Γιάννη Τσιρώνη αναπληρωτή υπουργό ΠΕΚΑ, ζητώντας να υπάρξουν το συντομότερο δυνατόν απαντήσεις και ενέργειες αναλυτικά αναφέρει:

1) Με τη λήξη της πρώτης προθεσμίας του Ν.4178/2013 για την αυθαίρετη δόμηση, το Φεβρουάριο του 2015, σταμάτησε και η λειτουργία του helpdesk, που αποτελούσε τη μόνη πρακτική βοήθεια για τους μηχανικούς. Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε ποιος είναι ο σχεδιασμός σας για την επαναλειτουργία του.

2)Σύμφωνα με το άρθρο7, παρ.2 του Ν.4178/2013, με μέριμνα του Υ.ΠΕ.Κ.Α. έπρεπε ήδη να έχουν αναρτηθεί στο πληροφοριακό σύστημα του ΤΕΕ αεροφωτογραφίες για όλη την Επικράτεια, αναφορικά με την καταληκτική ημερομηνία του νόμου, δηλαδή την 28/7/2011. Παρακαλούμε να μας
ενημερώσετε για την ημερομηνία ανάρτησης τους, ώστε να διευκολυνθεί σημαντικά η εργασία των συναδέλφων.

3)Στην Εγκύκλιο 3, 1/10/2013 στο σημείο Β.1., αναφέρεται ότι με υπουργική απόφαση θα καθοριστούν οι περιπτώσεις και η διαδικασία τυχόν επιστροφής προστίμων, όταν το πρόστιμο που υπολογίζεται σύμφωνα με τον νέο νόμο (Ν.4178/2013 ) είναι μικρότερο του ποσού που έχει καταβληθεί για την ολοκληρωμένη πράξη υπαγωγής. Η σχετική υπουργική απόφαση όμως δεν έχει εκδοθεί ακόμα. Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για τον χρόνο έκδοσής της.

4) Στο ΦΕΚ2440 Τεύχος Β, 15/9/2014, περιγράφεται η διαδικασία συμψηφισμού των ποσών που καταβάλλονται για την ενεργειακή αναβάθμιση και τη στατική επάρκεια κτιρίων προ του έτους 2003, με τα ποσά του ειδικού προστίμου που προβλέπονται από τον Ν.4178/2013. Όμως, η σχετική διαδικασία δεν έχει ενεργοποιηθεί ακόμα. Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για τον χρόνο ενεργοποίησης της εντολής συμψηφισμού, στο πληροφοριακό σύστημα του ΤΕΕ Ν.4178/2013.

5)Σύμφωνα με το έγγραφο του Υπουργείου Τουρισμού με α.π.2373-27/1/2015, προκειμένου να χορηγηθεί Ειδικό Σήμα Λειτουργίας σε κύριο ξενοδοχειακό κατάλυμα και ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια και διαμερίσματα, απαιτούνται αντίγραφα αρχιτεκτονικής μελέτης που συνοδεύουν την άδεια οικοδομής ή την άδεια δόμησης. Έχει παρατηρηθεί ότι στην Αθήνα τα γραφεία του ΕΟΤ δεν δέχονται τα σχέδια που έχουν κατατεθεί στο πληροφορικό σύστημα του Ν.4178/2013 για τα παραπάνω καταλύματα ή δωμάτια, βάσει των οποίων έχουν ενταχθεί στον Ν.4178/2013 για να ρυθμίσουν τις αυθαίρετες κατασκευές τους, και έτσι δεν τους χορηγούν το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας, με το αιτιολογικό ότι στο παραπάνω έγγραφο αναφέρει μόνο την αρχιτεκτονική μελέτη που συνοδεύει την οικοδομική άδεια, χωρίς να αναφέρει ρητά οποιαδήποτε άλλη περίπτωση σχεδίων. Παρακαλούμε όπως αποσαφηνίσετε το παραπάνω θέμα

6) Τέλος, θα διευκόλυνε σε μεγάλο βαθμό την εργασία των συναδέλφων που ασχολούνται με τα αυθαίρετα, η σύνταξη ενημερωτικού τεύχους, το οποίο θα περιλάμβανε τις διευκρινήσεις – απαντήσεις ανά άρθρο του Ν.4178/2013 στα ερωτήματα που έχουν υποβληθεί κατά καιρούς. Έως σήμερα, οι συγκεκριμένες απαντήσεις κυκλοφορούν χωρίς αναφορά στο συγκεκριμένο άρθρο το οποίο επεξηγούν και το πλήθος τους είναι τόσο μεγάλο που καθιστά πρακτικά αδύνατη τη μελέτη τους. Παρακαλούμε, λοιπόν, να προχωρήσει το Υπουργείο στη σύνταξη του σχετικού ενημερωτικού τεύχους, ώστε να αξιοποιηθεί και η εργασία που έχει γίνει για τις επιμέρους απαντήσεις.