2% η γενναία έκπτωση για τους «συνεπείς» φορολογούμενους

2% η γενναία έκπτωση για τους «συνεπείς» φορολογούμενους

2% η γενναία έκπτωση για τους «συνεπείς» φορολογούμενους

Στο 2% θα ανέρχεται τελικά η έκπτωση φόρου σε όσους καταβάλλουν εμπρόθεσμα τον φόρο εισοδήματος σύμφωνα με το σχέδιο νόμου που κατατέθηκε προς συσήτηση και ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής.

Το κείμενο του νόμου:

Στην παρ. 6 του άρθρου 67 του Κ.Φ.Ε. προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Όταν ο φόρος που οφείλεται με βάση την εμπρόθεσμη αρχική ή τροποποιητική δήλωση καταβάλλεται εφάπαξ μέσα στην προθεσμία της πρώτης δόσης, παρέχεται στο συνολικό ποσό του φόρου και των λοιπών συμβεβαιούμενων με αυτόν οφειλών έκπτωση δύο τοις εκατό (2%).»

  Στην παρ.3 του άρθρου 68 του Κ.Φ.Ε. προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Όταν ο φόρος που οφείλεται με βάση την εμπρόθεσμη δήλωση καταβάλλεται εφάπαξ μέσα στην προθεσμία υποβολής της δήλωσης, παρέχεται έκπτωση δύο τοις εκατό (2%) στο συνολικό ποσό αυτού και των λοιπών συμβεβαιούμενων με αυτόν οφειλών.»