Κατατέθηκε η τροπολογία για τις επιδοτήσεις, αποζημιώσεις και προκαταβολή φόρου των...

Κατατέθηκε η τροπολογία για τις επιδοτήσεις, αποζημιώσεις και προκαταβολή φόρου των αγροτών.

Κατατέθηκε η τροπολογία για τις  επιδοτήσεις, αποζημιώσεις και προκαταβολή φόρου των αγροτών.

Με τροπολογία που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών με τίτλο «Κύρωση της από 27 Μαρτίου 2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγουσα ρύθμιση για τη βιωσιμότητα της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης Α.Ε. και τις ληξιπρόθεσμες οφειλές»» και θα τεθεί προς συζήτηση και ψήφιση από την Ολομέλεια της Βουλής την Τρίτη,  προβλέπονται οι αναμενόμενες τροποποιήσεις που από καιρό εξήγγειλε το υπουργείο σχετικά με το αφορολόγητο των αποζημιώσεων των αγροτών, και το αφορολόγητο 12.000 ευρώ για αγροτικές επιδοτήσεις.

Επίσης η προκαταβολή φόρου στους αγρότες, σύμφωνα με την τροπολογία θα ισχύει στο μισό.

Οι σχετικές διατάξεις που προβλέπονται σε αυτήν αφορούν εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν κατά το οικονομικό έτος 2014.

Το κείμενο της τροπολογίας:

«Με τις προτεινόμενες διατάξεις της παρ. 1 προστίθεται νέο εδάφιο στην παρ. 1 του άρθρου 21, με το οποίο ρυθμίζεται το θέμα της φορολογικής αντιμετώπισης των αγροτικών ενισχύσεων – επιδοτήσεων ούτως ώστε να μην προσμετρώνται, μέχρι το ύψος των 12.000 ευρώ, κατά την διαδικασία προσδιορισμού του κέρδους από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα. Επίσης ρυθμίζεται το θέμα της εξαίρεσης των αποζημιώσεων (στο σύνολο τους), κατά την διαδικασία προσδιορισμού του κέρδους από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα».