Προς ψήφιση η τροπολογία για τα ανείσπρακτα ενοίκια

Προς ψήφιση η τροπολογία για τα ανείσπρακτα ενοίκια

Προς ψήφιση η τροπολογία για τα ανείσπρακτα ενοίκια

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Κύρωση της από 27 Μαρτίου 2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγουσα ρύθμιση για τη βιωσιμότητα της «Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης Α.Ε.» και τις ληξιπρόθεσμες οφειλές» (Α’35)» που τέθηκε σε διαβούλευση, προβλέπεται η απαλλαγή της φορολόγησης των εισοδημάτων από ενοίκια που δεν εισπράχθηκαν από τον εκμισθωτή.

Η τροπολογία αυτή έρχεται να εκπληρώσει τις υποσχέσεις του Υπουργείου Οικονομικών που εδώ και καιρό είχε εξαγγείλει για το συγκεκριμένο θέμα.

Ακριβώς το κείμενο της τροπολογίας:

» Με τις προτεινόμενες διατάξεις της παραγράφου 3 προστίθεται νέα παράγραφος 4 στο άρθρο 39, με την οποία θεσπίζεται η δυνατότητα εκχώρησης των ανείσπρακτων εισοδημάτων από την εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας. Η εκχώρηση προς το Δημόσιο θα γίνεται χωρίς αντάλλαγμα με δήλωση του υπόχρεου στον αρμόδιο για τη δήλωση Φ.Ε. Προϊστάμενο της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας. Οι διατάξεις αυτές κρίνονται απαραίτητες προκειμένου να αντιμετωπιστεί η φορολογική επιβάρυνση ιδιοκτητών ακίνητης περιουσίας που αποδεδειγμένα δεν εισπράττουν εισοδήματα από την εκμίσθωσή της».