Έναρξη σεμιναρίων αγροτών για την χρήση γεωργικών φαρμάκων

Έναρξη σεμιναρίων αγροτών για την χρήση γεωργικών φαρμάκων

ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 2 EXELIXIS

Έναρξη σεμιναρίων αγροτών για την χρήση γεωργικών φαρμάκων

Με μεγάλη επιτυχία ξεκίνησαν στο Κέντρο Διά Βίου Μάθησης EXELIXIS τα πρώτα σεμινάρια αγροτών που αφορούν στην ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων.
Σύμφωνα με τον νόμο 4036/2012, κάθε αγρότης για να μπορεί να αγοράζει γεωργικά φάρμακα θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό χρήσης των γεωργικών φαρμάκων.
Ο κάθε αγρότης για να λάβει το πιστοποιητικό που θα του επιτρέπει να αγοράσει και να χρησιμοποιεί γεωργικά φάρμακα θα πρέπει να συμμετάσχει και να επιτύχει σε εξετάσεις πιστοποίησης που θα διοργανώνει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.
Το EXELIXIS είναι πιστοποιημένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ως Κέντρο Κατάρτισης και ως Κέντρο Εξετάσεων για την υλοποίηση σεμιναρίων και για την διενέργεια εξετάσεων για την λήψη του πιστοποιητικού χρήσης των γεωργικών φυτοφαρμάκων από τους αγρότες.
Λόγω του μεγάλου αριθμού αγροτών που έχουν ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον για παρακολούθηση των σεμιναρίων το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης EXELIXIS προχωρά καθημερινά σε ενάρξεις σεμιναρίων ώστε οι αγρότες της περιοχής να εξυπηρετηθούν άμεσα και να ωφεληθούν από το χαμηλό κόστος του παραβόλου συμμετοχής στις εξετάσεις. Η τιμή του παραβόλου σύμφωνα με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων θα τετραπλασιαστεί τους επόμενους μήνες οπότε όφελος των αγροτών είναι να συμμετάσχουν τώρα στις εξετάσεις.
Σκοπός των σεμιναρίων είναι η επιτυχία στις εξετάσεις πιστοποίησης στις οποίες ο κάθε αγρότης καλείται να απαντήσει σε 50 ερωτήσεις από τις οποίες οι 35 πρέπει να απαντηθούν σωστά. Τα αποτελέσματα θα ανακοινώνονται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αμέσως μετά το τέλος της εξέτασης. Το πιστοποιητικό με το οποίο ο κάθε αγρότης θα μπορεί να αγοράζει γεωργικά φάρμακα έχει διάρκεια 5 έτη.

Οι καταρτιζόμενοι που συμμετέχουν στα σεμινάρια του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης EXELIXIS θα αποκτήσουν γνώσεις για:
• Την νομοθεσία που διέπει τα γεωργικά φάρμακα και τη χρήση τους.
• Τους κινδύνους από την ύπαρξη των παράνομων προϊόντων φυτοπροστασίας και τις μεθόδους αναγνώρισης τέτοιων προϊόντων.
• Την τήρηση αρχείου για κάθε χρήση γεωργικών φαρμάκων, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.
• Τις πηγές κινδύνου και τους κινδύνους που συνδέονται με τα γεωργικά φάρμακα και τους τρόπους εντοπισμού και ελέγχου αυτών
• Τα μέτρα ελαχιστοποίησης των κινδύνων για τον άνθρωπο, τους οργανισμούς που δεν αποτελούν στόχο και για το περιβάλλον
• Τις προσεγγίσεις με βάση τον κίνδυνο, που λαμβάνουν υπόψη τις τοπικές υδρολογικές παραμέτρους για την απόκτηση ύδατος, όπως το κλίμα, οι τύποι εδάφους και καλλιεργειών και το γεωγραφικό ανάγλυφο.
• Τα μέτρα έκτακτης ανάγκης για την προστασία της υγείας του ανθρώπου, του περιβάλλοντος και των υδάτινων πόρων, σε περίπτωση τυχαίας διαρροής, μόλυνσης και ακραίων καιρικών φαινομένων που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν κίνδυνο απόπλυσης γεωργικών φαρμάκων.
• Τα τεχνικά μέσα παρακολούθησης της υγείας και πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας για την αναφορά κάθε περιστατικού ή υποψίας περιστατικού.
• Τα στοιχεία των στρατηγικών και τεχνικών ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας.
• Την διευκόλυνση των επαγγελματιών χρηστών στην επιλογή, για δεδομένη κατάσταση, του πιο ενδεδειγμένου γεωργικού φαρμάκου με τις μικρότερες παρενέργειες στην ανθρώπινη υγεία, τους οργανισμούς που δεν αποτελούν στόχο και το περιβάλλον μεταξύ όλων των εγκεκριμένων προϊόντων για την καταπολέμηση δεδομένου προβλήματος επιβλαβών οργανισμών.
• Τις διαδικασίες προετοιμασίας του εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων για χρήση, συμπεριλαμβανομένης της βαθμονόμησής του, και για λειτουργία με ελάχιστους κινδύνους για τον χρήστη, άλλα άτομα, ζωικά και φυτικά είδη που δεν αποτελούν στόχο, καθώς και για τη βιοποικιλότητα και το περιβάλλον, περιλαμβανομένων των υδάτινων πόρων.
• Την χρήση και συντήρηση του εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων και τις ειδικές τεχνικές ψεκασμού (π.χ. ψεκαστήρες χαμηλού όγκου και ακροφύσια χαμηλής αερομεταφοράς).
• Τους ειδικούς κινδύνους που συνδέονται με τη χρήση φορητού εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων ή επινώτιων ψεκαστήρων, καθώς και τα σχετικά μέτρα διαχείρισης κινδύνων.

Το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης EXELIXIS δέχεται καθημερινά αιτήσεις για συμμετοχή στα σεμινάρια.
Για περισσότερες πληροφορίες οι αγρότες μπορούν να απευθύνονται στη διεύθυνση Γαρδικίου 5 (πίσω από το Παυσίλυπο) ή στο τηλέφωνο 24410-40050

SHARE