Νέο Πρόγραμμα Κατάρτισης (Voucher) Τουρισμού για ανέργους 25-29 ετών

Νέο Πρόγραμμα Κατάρτισης (Voucher) Τουρισμού για ανέργους 25-29 ετών

Νέο Πρόγραμμα Κατάρτισης (Voucher) Τουρισμού για ανέργους 25-29 ετών

Στο προσεχές διάστημα αναμένεται νέο πρόγραμμα Voucher στον τουρισμό για 8.000 ωφελούμενους ανέργους ηλικίας 25 – 29 ετών απόφοιτους ΑΕΙ/ΤΕΙ και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
Το πρόγραμμα είναι συνολικής διάρκειας 520 ωρών και περιλαμβάνει:

Θεωρητική κατάρτιση 100 ωρών
Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα διάρκειας 420 ωρών
Ενδεικτικά ως επιχειρήσεις πρακτικής άσκησης αναφέρονται ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις τουριστικών καταλυμάτων, επιχειρήσεις σύνθετης τουριστικής ανάπτυξης, επιχειρήσεις συνεδριακού τουρισμού, επιχειρήσεις εκθεσιακού τουρισμού, τουριστικά γραφεία, αεροπορικές και ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις, εταιρίες μεταφορών και επιχειρήσεις ενοικίασης αυτοκινήτων κλπ.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ
Το εκπαιδευτικό επίδομα διαμορφώνεται ως εξής:
Για τους ωφελούμενους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ανέρχεται σε 2.320 €
Για τους ωφελούμενους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ανέρχεται σε 2.544 €

Σκοπός της δράσης είναι η επίτευξη μιας δομημένης πορείας εισόδου των ανέργων νέων στην αγορά εργασίας, η οποία δυνητικά μπορεί να καταλήξει στην τοποθέτησή τους σε θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας.
Η έναρξη υποβολής των αιτήσεων αναμένεται σε σύντομο χρονικό διάστημα. Επικοινωνήστε μαζί μας.

SHARE