Προσωπικό Επιχειρήσεων Τροφίμων

Προσωπικό Επιχειρήσεων Τροφίμων

Προσωπικό Επιχειρήσεων Τροφίμων

Πρόγραμμα προσωπικού επιχειρήσεων τροφίμων – ΕΦΕΤ διάρκειας 10 ωρών.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα σύμφωνα με την Υ.Α. 14708 (ΦΕΚ 1616 / Β” / 17-08-2007) αφορά την υποχρέωση των εργοδοτών και προσωπικού επιχειρήσεων τροφίμων στην κατάρτιση και συμμετοχή σε εξετάσεις υλοποιούμενες από τον ΕΦΕΤ.

Υποχρέωση συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν οι εργαζόμενοι που είναι χειριστές τροφίμων, καφέ, ποτών κλπ σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο. Εστιατόρια, fast food, καφέ, μπαρ, αρτοποιία και πάσης φύσεως επιχείρηση που επεξεργάζεται, συσκευάζει, παρασκευάζει ή πουλά τρόφιμα πρέπει να επιμορφώσει το προσωπικό στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.

SHARE