Έως τις 15 Μαΐου στον ΟΠΕΚΕΠΕ οι υποβολές αιτήσεων για αποδοχή...

Έως τις 15 Μαΐου στον ΟΠΕΚΕΠΕ οι υποβολές αιτήσεων για αποδοχή κληρονομιάς και τη χορήγηση δικαιωμάτων

Έως τις 15 Μαΐου  στον ΟΠΕΚΕΠΕ οι υποβολές αιτήσεων για αποδοχή κληρονομιάς και τη χορήγηση δικαιωμάτων

Με ανακοίνωσή του ο ΟΠΕΚΕΠΕ κάνει γνωστή την έναρξη της λειτουργίας της on line ενημέρωσης των κληρονόμων – γεωργών οι οποίοι είναι αποδέκτες εγκεκριμένων αιτήσεων μεταβιβάσεων δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης λόγω κληρονομιάς 2014. Οι κληρονόμοι θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση  έως τις 15 Μαΐου για την χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης 2015.

Ειδικότερα η ανακοίνωση αναφέρει:

Ι. Σύμφωνα με το άρθρο 12, παράγραφος 6 της υπ” αριθμ. 1111/46876 ΥΑ, σχετικά με τη διαδικασία υποβολής και εξέτασης αιτήσεων μεταβολών όσον αφορά τη χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης το 2015, τίθεται σε λειτουργία η υπηρεσία για την ενημέρωση των κληρονόμων -γεωργών, οι οποίοι:
1. υπέβαλλαν εμπρόθεσμα το έτος αιτήσεων 2014 αίτηση μεταβίβασης δικαιωμάτων λόγω κληρονομιάς (υπόδειγμα Φ5), βάσει των διατάξεων του Καν. (ΕΕ) 73/2009 και
2. η αίτηση μεταβίβασης δικαιωμάτων λόγω κληρονομιάς έχει εγκριθεί και
3. δεν πληρούν την προϋπόθεση άμεσης πρόσβασης στη βασική ενίσχυση, δηλαδή δεν έχουν υποβάλλει αίτηση ενιαίας ενίσχυσης 2013
Πρόκειται ουσιαστικά για γεωργούς, στους οποίους χορηγήθηκαν πρώτη φορά δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης (λόγω κληρονομιάς ) το 2014 (νεοεισερχόμενοι), των οποίων η ισχύς έληξε στις 31.12.2014.
Όσοι γεωργοί –κληρονόμοι του 2014 περιλαμβάνονται στην εν λόγω εφαρμογή οφείλουν το 2015 να υποβάλλουν αίτηση χορήγησης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης λόγω κληρονομιάς της εκμετάλλευσης, εάν επιθυμούν να τους χορηγηθούν δικαιώματα βασικής ενίσχυσης, και εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις χορήγησης, όπως αυτές περιγράφονται στην υπ” αριθμ. 1111/46876/2015 ΥΑ.

Δεν περιλαμβάνονται στην εν λόγω εφαρμογή:
1. Γεωργοί, οι οποίοι υπέβαλλαν εμπρόθεσμα το έτος αιτήσεων 2014 αίτηση μεταβίβασης δικαιωμάτων λόγω κληρονομιάς (υπόδειγμα Φ5), και η οποία απορρίφθηκε
2. Γεωργοί, οι οποίοι υπέβαλλαν εκπρόθεσμα αίτηση μεταβίβασης δικαιωμάτων λόγω κληρονομιάς το 2014
3. Όσοι γεωργοί υπέβαλλαν εμπρόθεσμα το έτος αιτήσεων 2014 αίτηση μεταβίβασης δικαιωμάτων λόγω κληρονομιάς (υπόδειγμα Φ5), αλλά της οποίας ο έλεγχος βρίσκεται ακόμα σε εκκρεμότητα λόγω υποβολής συμπληρωματικών δικαιολογητικών.
Και οι παραπάνω έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν αίτηση χορήγησης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης λόγω κληρονομιάς της εκμετάλλευσης, εάν επιθυμούν να τους χορηγηθούν δικαιώματα βασικής ενίσχυσης, και εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις χορήγησης, όπως αυτές περιγράφονται στην υπ” αριθμ. 1111/46876/2015 ΥΑ

SHARE