Ποιές επιδοτήσεις φορολογούνται;

Ποιές επιδοτήσεις φορολογούνται;

Ποιές επιδοτήσεις φορολογούνται;

Σύμφωνα με την τροπολογία που κατατέθηκε την περασμένη εβδομάδα στην βουλή, αναμένεται η ψήφιση του αφορολόγητου των αγροτικών επιδοτήσεων.

Το κείμενο της τροπολογίας:

«Με τις προτεινόμενες διατάξεις της παρ. 1 προστίθεται νέο εδάφιο στην παρ. 1 του άρθρου 21, με το οποίο ρυθμίζεται το θέμα της φορολογικής αντιμετώπισης των αγροτικών ενισχύσεων – επιδοτήσεων ούτως ώστε να μην προσμετρώνται, μέχρι το ύψος των 12.000 ευρώ, κατά την διαδικασία προσδιορισμού του κέρδους από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα. Επίσης ρυθμίζεται το θέμα της εξαίρεσης των αποζημιώσεων (στο σύνολο τους), κατά την διαδικασία προσδιορισμού του κέρδους από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα».

«Ειδικά για τους ασκούντες ατοµική αγροτική επιχειρηµατική δραστηριότητα, οι αγροτικές ενισχύσεις και επιδοτήσεις που χορηγούνται στα πλαίσια της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, περιλαµβάνονται στον προσδιορισµό του κέρδους από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα µόνο κατά το µέρος των ενισχύσεων που υπερβαίνουν τα δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ, οι δε αγροτικές αποζημιώσεις στο σύνολο τους, δεν συνυπολογίζονται».

Μερικά όμως θέματα ακόμη και αν ψηφιστεί η τροπολογία, χρίζουν περαιτέρω διευκρίνισης καθώς δεν ορίζεται η φορολογική αντιμετώπιση ορισμένων θεμάτων.

Το σύνολο των κοινοτικών ενισχύσεων όπως τσεκ, συνδεδεμένη μπαίνουν στον κουβά και φορολογούνται. Θα πρέπει να διευκρινιστεί αν η φορολόγηση των επιδοτήσεων θα είναι αυτοτελής ή θα αθροιστεί με τα υπόλοιπα έσοδα του παραγωγού. Μάλλον δεν θα ισχύσει αυτοτελώς η φορολόγηση.

Επίσης τι θα γίνει όμως με τα ποιοτικά πριμ και αυτά της πρώτης εγκατάστασης που λαμβάνουν οι νέοι αγρότες;

Οι παραπάνω ενισχύσεις θα φορολογηθούν στο έτος που αποκτήθηκε το δικαίωμα είσπραξης ή το έτος που πληρώθηκαν;

Τα παραπάνω ερωτήματα είναι κρίσιμα και αναμένονται διευκρινιστικές μετά την ψήφιση της τροπολογίας. Αν λάβουμε υπόψη την ταχύτητα με την οποία ανταποκρίνεται το υπουργείο σε τέτοια ζητήματα, θα περιμένουμε πολύ.