Αποστολή στο Εθνικό Τυπογραφείο της προκήρυξης του ΑΣΕΠ 2Κ/2015 για...

Αποστολή στο Εθνικό Τυπογραφείο της προκήρυξης του ΑΣΕΠ 2Κ/2015 για 465 προσλήψεις στο Υπουργείο Οικονομικών

Αποστολή στο  Εθνικό Τυπογραφείο της προκήρυξης του  ΑΣΕΠ 2Κ/2015 για 465 προσλήψεις στο Υπουργείο Οικονομικών

Γνωστοποιείται ότι απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 2K/2015 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τετρακοσίων εξήντα πέντε (465) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.
Οι θέσεις ανά κλάδο/ειδικότητα μαζί με τα απαραίτητα προσόντα της ως άνω Προκήρυξης έχουν καταχωριστεί στο παρακάτω συνοδευτικό αρχείο (Πίνακας Θέσεων)

post all exelixis

Συνημμένα αρχεία:
SHARE