Θέσεις Εργασίας για μηχανικούς σε όλη την Ελλάδα

Θέσεις Εργασίας για μηχανικούς σε όλη την Ελλάδα

Θέσεις Εργασίας για μηχανικούς σε όλη την Ελλάδα

ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»: Έξι μηχανικοί με συμβάσεις έργου

Το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Ι.Π.&Τ.) του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης των ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων / έργων με ακρωνύμια «T-NOVA», «VITAL», «SESAME»,«SONATA», «VISION», «CHARISMA», προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προτάσεις για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου, διάρκειας δώδεκα (12) μηνών με δυνατότητα παράτασης έως και τριάντα έξι (36)
μήνες, για θέσεις εξωτερικών επιστημονικώνσυνεργατών, ως εξής:

Ένας Πτυχιούχος Πανεπιστημίου θετικών επιστημών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην πληροφορική.

Ένας Πτυχιούχος Πανεπιστημίου με δίπλωμα Μηχανικού Πληροφορικής/Τηλεπικοινωνιών, κάτοχος διδακτορικού διπλώματος σε ασύρμα τα δίκτυα με έμφαση στα δίκτυα ευρυεκπομπής (digital broadcasting).

Ένας Πτυχιούχος Πανεπιστημίου επιστήμης πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στις τηλεπικοινωνίες και κάτοχος διδακτορικού διπλώματος, με εξειδίκευση στα ασύρματα δίκτυα επικοινωνιών.

Ένας Πτυχιούχος Πανεπιστημίου θετικών επιστημών, κάτοχος διδακτορικού τίτλου σπουδών στις τηλεπικοινωνίες με εξειδίκευση στην ανάλυση και αξιολόγηση συστημάτων ασύρματων δικτύων επικοινωνιών.

Ένας Πτυχιούχος Πανεπιστημίου τμήματος Πληροφορικής ή Μηχανικού Η/Υ, Πληροφορικής ή συναφούς ειδικότητας, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.

Ένας Πτυχιούχος Πανεπιστημίου τμήματος Πληροφορικής ή Μηχανικού Η/Υ, Πληροφορικής ή συναφούς ειδικότητας.

Καταληκτική ημερομηνία: 22-5-2015. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τιςεργάσιμες ημέρες και ώρες με τoν κ. Αναστάσιο Κούρτη στο τηλέφωνο: 210-6503166 και στο email: kourtis@iit.demokritos.gr. Το έντυπο της αίτησης, το πλήρες κείμενο της εκδήλωσης ενδιαφέροντος καθώς και στοιχεία επικοινωνίας για περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στη διεύθυνση: http://www.demokritos.gr/.


ΙΠΤΗΛ: Τέσσερις μηχανικοί με συμβάσεις έργου

Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών – Ι.Π.ΤΗΛ. του ΕΚΕΤΑ, στα πλαίσια υλοποίησης του Ε Π «LASIE: LArge Scale Information Exploitation of Forensic Data» [Κωδικός θέσης: ΙΠΤΗΛ-433], προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ως εξής:

Δύο άτομα Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί & Μηχανικοί Η/Υ ή Πληροφορική, με αντικείμενο Σχεδιασμός και Υλοποίηση Αλγορίθμων Επεξεργασίας, Δεικτοδότησης και Αναζήτησης Πολυμεσικού Περιεχομένου (Εικόνες/Video) σε Δεδομένα Ψηφιακών Πειστηρίων (Forensic Data) (Διάρκεια: 7 μήνες).

Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών – Ι.Π.ΤΗΛ. του ΕΚΕΤΑ, στα πλαίσια υλοποίησης του Ε Π «ProsocialLearn: Gamification of Prosocial Learning for Increased Youth Inclusion and Academic Achievement» [Κωδικός θέσης: ΙΠΤΗΛ-434], προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ως εξής:

Δύο άτομα Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί & Μηχανικοί Η/Υ ή Πληροφορική, με αντικείμενο Έρευνα και ανάπτυξη εφαρμογών φυσικής αλληλεπίδρασης (μέσω πολλαπλών καμερών και ασύρματων αισθητήρων κίνησης) για διαδικτυακά παιχνίδια σοβαρού σκοπού (Διάρκεια: 11 μήνες).

Καταληκτική ημερομηνία: 21-5-2015. Πληροφορίες: κ. Πέτρος Δάρας, Τηλ. 2310464160, εσωτερικό 277 ή στο 2311 257755, e-mail: daras@iti.gr.


Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα

O Όμιλος J&P–ΑΒΑΞ (Ενεργειακή Διεύθυνση) ζητά Πολιτικό Μηχανικό με 3ετή τουλάχιστον εμπειρία σε μελέτες-εργοτάξια θαλασσίων έργων (τοπογραφικές, βαθυμετρικές, γεωτεχνικές, υδραυλικές μελέτες, αντλιοστάσια, υποβρύχιες κατασκευές & σωληνώσεις, risers, SPM’s, Jetty’s, piles, διαφραγματικούς τοίχους, ράμπες φόρτωσης, κυματοθραύστες & προστασία ακτών)asamara@jp-avax.gr, φαξ:210-6196801 Κωδικός «Marine».

ΗΜΜΥ ή Πληροφορικός από την Εταιρεία Rombus Software Systems. Άμεση πρόσληψη προσωπικού. Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να διαθέτει: – Γνώσεις
προγραμματισμού python, και συγκεκριμένα γνώσεις Django framework – Javascript για προγραμματισμό frontend, και κυρίως jQuery library. Plus θα θεωρηθεί: – CSS, HTML5- Bootstrap CSS – Canvas manipulation libraries όπως CamanJS ή KineticJS ή FabricJS. Αποστολή βιογραφικών σε .pdf μορφή στο email: nick_papad@yahoo.com.

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟ με εκπληρωμένη τη στρατιωτική του θητεία ζητεί εταιρεία επεξεργασίας μετάλλων στη ΒΙΠΕ Σίνδου. Επικοινωνία και αποστολή βιογραφικών μόνο με deligiannis@delmetal.gr.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ιατρικών μηχανημάτων για το υποκατάστημά της στη Θεσσαλονίκη ζητά πωλητή πτυχιούχο (ΑΕΙ -ΤΕΙ) μηχανικό Βιοϊατρικής Τεχνολογίας με
καλή γνώση αγγλικών και η/u άνεση στην επικοινωνία υπευθυνότητα και οργάνωση. Επιθυμητή προϋπηρεσία. Αποστολή Βιογραφικού Σημειώματος στο Fax:210-2750356.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, με τρίχρονη εμπειρία, από Ναυτιλιακή εταιρία με έδρα τον Πειραιά. Απαραίτητη καλή γνώση αγγλικών και χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή. Αποστείλατε βιογραφικό:imancvs@gmail.com

ΥΠΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ – ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (με ολοκληρωμένες σπουδές) ζητείται για ένταξη σε team Πολιτικού Μηχανικού και Μεσιτικού Γραφείου. Πληροφορίες Τηλ.: 2610-424 008

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ Η/Υ για μόνιμη απασχόληση Απαραίτητες γνώσεις: web application developer, visual studio, c#. asp.net. sql/mysql Παρέχεται ασφάλιση. Ωράριο και μισθός συζητήσιμος. Κωδικός θέσης: ALPPR 041. Αποστολή Βιογραφικών hr@alterphone.gr. αναγράφοντας τον κωδικό.

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΑΕΙ με γνώσεις και εμπειρία ενός τουλάχιστον έτους σε μελέτες ή κατασκευές ηλιακών πεδίων και αντλιών θερμότητας για ζεστά νερά
χρήσης -θέρμανσης ζητείται από εταιρεία ενεργειακών εφαρμογών. Παρέχουμε σταθερό μισθό ασφάλιση και bonus επί των έργων. Για αποστολή βιογρα-
φικού στο p.titaki@aico.gr

Η εταιρεία ΝΙΚΙ ΜΕΠΕ, με έδρα τα Ιωάννινα, δραστηριοποιείται από το 1994 με επιτυχία στην ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών και προϊόντων με στρατηγικούς πελάτες από την ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία και αεροδιαστημική. Η ΝΙΚΙ διαθέτει πολυετή πείρα στους τομείς της εφαρμοσμένης ψηφιακής μηχανικής και της πληροφορικής. Μέρος της δραστηριότητας της εταιρείας είναι η βιομηχανική έρευνα σε συνεργασία με ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια. Στην εταιρεία εργάζονται μηχανολόγοι μηχανικοί, ηλεκτρολόγοι μηχανικοί, μηχανικοί λογισμικού, βιομηχανικοί σχεδιαστές, φυσικοί και επιστήμονες των ανθρωπιστικών σπουδών. Η εταιρεία αναζητεί:
Μηχανολόγους/Αεροναυπηγούς/Πολιτικούς Μηχανικούς (http://goo.gl/SB6Vuu)
Μηχανικούς (http://goo.gl/nDDhef)
MATLAB DEVELOPERS (http://goo.gl/Nvk9Vk)
Μηχανικούς Λογισμικού (http://goo.gl/lk1RyD καιhttp://goo.gl/ZRMOyx)

ΔΕΗ: Δύο Μηχανολόγοι Μηχανικοί με οκτάμηνες συμβάσεις

Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Παραγωγής Νησιών, ως εξής: Ένας ΠΕ Μηχανικός Ειδικότητας Μηχανολόγων στον ΑΣΠ ΜΗΛΟΥ. Ένας ΠΕ Μηχανικός Ειδικότητας Μηχανολόγων στον ΑΣΠ ΣΥΡΟΥ. Περισσότερες πληροφορίες στον ακόλουθο σύνδεσμο. Καταληκτική ημερομηνία: 25-5-2015. Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 22870-31257, 22870-22096, 22840-52511, 22860-33430, 22890-22253, 22810-82322.


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ: Θέσεις για Μηχανικούς με συμβάσεις έργου

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Αξιοποίηση βιομηχανικών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα με χρήση καινοτόμων καταλυτικών συστημάτων και ηλιοθερμοχημικά υποβοηθούμενων τεχνολογιών, CARDIOSOL» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους, με επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Αθανάσιο Γ. Κωνσταντόπουλο, καθηγητή του Τμήματος ΧημικώΜηχανικών του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης προτίθεται να αναθέσει σε ένα (1) άτομο για διάστημα έως τις 30/9/2015 (ημερομηνία λήξης του εν λόγω έργου) και σε περίπτωση παράτασης του έργου μέχρι τη λήξη αυτής, και με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 20.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των νόμιμων κρατήσεων), με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου τα εξής: Απλός Ερευνητής / Χημικός Μηχανικός ή Φυσικός ή Χημικός. Καταληκτική ημερομηνία: 18-5-2015. Για πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο του έργου, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά στο 2310- 996192.

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου Thessaloniki Eye Study: Μελέτη επίπτωσης- (TES: Incidence Study)», το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο-ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους, με επιστημονικά υπεύθυνο τον κ.Φώτη Τοπού-ζη, Αναπληρωτή Καθηγητή Οφθαλμολογίας του ΑΠΘ, προτίθεται να αναθέσει σε άτομα για διάστημα έως τις 26/09/2015 ημερομηνία λήξης του εν λόγω έργου και σε περίπτωση παράτασης του έργου μέχρι τη λήξη αυτής και με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 12.864,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων) με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου τα
εξής: Ένας Μεταδιδάκτορας Ερευνητής / Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού ΗΥ. Καταληκτική ημερομηνία: 18-5-2015. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά στο 2310- 994920.

•Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Καθαρισμός νερών και εδαφών από μικτούς ρυπαντές», που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Γεώργιο Γάλλιο αναπληρωτή καθηγητή του τμήματος Χημείας του ΑΠΘ προτίθεται να αναθέσει σε ένα (1) άτομο για διάρκεια 18 μηνών έως 30/09/2017 ημερομηνία λήξης του εν λόγω έργου και σε περίπτωση παράτασης του έργου μέχρι τη λήξη αυτής και με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 83.187,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων), με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου τα εξής: Ένας με Πτυχίο Πανεπιστημίου τμήματος Χημείας ή Χημικού μηχανικού ή Μηχανικού Περιβάλλοντος – Διδάκτορας Πανεπιστημίου τμήματος Χημείας ή Χημικού μηχανικού ή Μηχανικού¬ Περιβάλλοντος με ειδίκευση συναφή με το αντικείμενο του έργου. Καταληκτική ημερομηνία: 15-6-2015. Για πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο του έργου, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά στο 2310- 99-7716 ή στο email: gallios@chem.auth.gr γράφοντας στον τίτλο WaSClean-recruitment.

•Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Έρευνα και ανάπτυξη συστήματος δομικών στοιχείων υψηλής ενεργειακής απόδοσης, με εφαρμογή κριτηρίων ολοκληρωμένης προστασίας του κτιριακού κελύφους και σχεδιασμού κύκλου ζωής», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής ένωσης και από Εθνικούς Πόρους, με επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Δημήτριο Μπίκα, ομότιμο καθηγητή ΑΠΘ-Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, προτίθεται να αναθέσει σε ένα (1) άτομο για διάστημα έως 16/06/2015 ημερομηνία λήξης του εν λόγω έργου και σε περίπτωση παράτασης του έργου μέχρι τη λήξη αυτής και με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 15.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων), με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου τα εξής: Ένας με Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού Πανεπιστημίου. Καταληκτική ημερομηνία: 18-5-2015. Για πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο του έργου, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά στα τηλέφωνα 2310- 995763 ή 2310- 995770. •Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΠΚ) στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος με ΚΑ3579 και τίτλο «ΘΑΛΗΣ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΣΗ: Ολοκληρωμένος Σχεδιασμός και Υλοποίηση Συστήματος Δικτυακής Μουσικής Εκτέλεσης», το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους, ενδιαφέρεται
να συνάψει μια (1) σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικούδικαίου, ως εξής: Ένα άτομο με Βασικό πτυχίο στην Πληροφορική ή Δίπλωμα Ηλ. Μηχανικού ή παρεμφερή ειδικότητα. Καταληκτική ημερομηνία: 14-5-2015. Στοιχεία επικοινωνίας για την διαδικασία υποβολής προτάσεων και ενστάσεων: Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης του ΕΛΠΚ, κ. Θωμάκης Ζαφείρης τηλ.:2810393166, email: thomakis@uoc.gr. Στοιχεία επικοινωνίας σχετικά με το αντικείμενο και τους όρους της πρόσκλησης: Καθ. Αθανάσιος Μουχτάρης Τηλέφωνο: 28103 91753 mail: mouchtar@ics.forth.gr.


 

ΠΗΓΗportal.tee.gr
SHARE