«Ανάθεση προμήθειας υγρών καυσίμων για το έτος 2015 »

«Ανάθεση προμήθειας υγρών καυσίμων για το έτος 2015 »

«Ανάθεση προμήθειας υγρών καυσίμων για το έτος 2015 »

Ο Δήμος Αργιθέας θα προσφύγει στην διαδικασία των διαπραγματεύσεων για την ανάθεση της προμήθειας υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Αργιθέας ενδεικτικού προϋπολογισμού 118.6000,00 ευρώ.

Οι προσφορές θα πρέπει μέχρι την Τρίτη 19/5/2015 και ώρα 10:00 να κατατεθούν στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου στο Ανθηρό.
Για να δείτε την ανακοίνωση πατήστε εδώ