Δωρεάν παιδικές κατασκηνώσεις

Δωρεάν παιδικές κατασκηνώσεις

Δωρεάν παιδικές κατασκηνώσεις

Σήμερα, 14 Μαΐου 2015, και ώρα 10:00 ξεκινά η υποβολή αιτήσεων δικαιούχων για τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα για τις δωρεάν κατασκηνώσεις. Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι την 25η Μαΐου 2015 και ώρα 12η μεσημβρινή.

Το Πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από 15.06.2015 έως:
α) 03.09.2015 για τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης και
β) 10.09.2015 για τα παιδιά με αναπηρία.

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι εργαζόμενοι/ες και άνεργοι/ες με πραγματικό οικογενειακό εισόδημα οικονομικού έτους 2014 μέχρι 22.000,00 €, οι οποίοι/ες το έτος 2014:
– είχαν 50 ημέρες εργασίας στην ασφάλιση του ΙΚΑ ΕΤΑΜ ή
– έλαβαν από τον ΟΑΕΔ 50 ημέρες ειδικής άδειας προστασίας μητρότητας ή
– έλαβαν επιδότηση ανεργίας τουλάχιστον 2 μηνών (50 ημερήσια επιδόματα) ή
– συγκεντρώνουν 50 ημέρες αθροιστικά από τα παραπάνω (ημέρες εργασίας, ειδικής
άδειας προστασίας μητρότητας και επιδότησης ανεργίας),
-καθώς και εγγεγραμμένοι άνεργοι με συνεχόμενη ανεργία 4 τουλάχιστον μηνών κατά την
ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων.

Η υποβολή αιτήσεων γίνεται από πιστοποιημένους χρήστες, αποκλειστικά μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Διαδικτυακής Πύλης του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr).
Όσοι χρήστες δεν έχουν ήδη πιστοποιηθεί για την πρόσβασή τους στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, οφείλουν να προσέλθουν εγκαίρως στις Υπηρεσίες (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ που ανήκουν για την έκδοση κωδικών πρόσβασης. Δεν απαιτείται η προσέλευση στις Υπηρεσίες για όσους είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του Οργανισμού από το έτος 2012 και εξής και παράλληλα διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης για το TAXISnet, καθώς με την εισαγωγή στο σύστημα των κωδικών αυτών, μπορούν να πιστοποιηθούν αυτόματα και ως χρήστες του ΟΑΕΔ.

Δείτε εδώ τις οδηγίες για την υποβολή Αίτησης Συμμετοχής: http://goo.gl/NfH9f6

post all exelixis

SHARE