Ψηφίστηκε αργά χθές το βράδυ η τροπολογία για την φορολόγηση των αγροτικών...

Ψηφίστηκε αργά χθές το βράδυ η τροπολογία για την φορολόγηση των αγροτικών επιδοτήσεων.

Ψηφίστηκε αργά χθές το βράδυ η τροπολογία για την φορολόγηση των αγροτικών επιδοτήσεων.

Σύμφωνα με την τροπολογία :

«Τροποποίηση Διατάξεων Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν.4172/2013, Α” 167)

1. Στο τέλος της πρώτης παραγράφου του άρθρου 21 του Κ.Φ.Ε. προστίθενται νέο εδάφιο ως εξής:
«Ειδικά για τους ασκούντες ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα, οι αγροτικές ενισχύσεις και επιδοτήσεις που χορηγούνται στα πλαίσια της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, περιλαμβάνονται στον προσδιορισμό του κέρδους από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα μόνο κατά το μέρος των ενισχύσεων και των επιδοτήσεων που υπερβαίνουν τα δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ, οι δε αγροτικές αποζημιώσεις στο σύνολο τους, δεν συνυπολογίζονται»
Το θολό τοπίο παραμένει όσον αφορά το ερώτημα αν οι παραπάνω ενισχύσεις θα φορολογηθούν με κριτήριο το έτος που αποκτήθηκε το δικαίωμα είσπραξης ή το έτος που πληρώθηκαν.

Κατά τη διάρκεια της συζήτηση που προηγήθηκε στην Βουλή, η αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Νάντια Βαλαβάνη παραδέχτηκε εμμέσως πλην σαφώς ότι η φορολόγηση αφορά όλες τις επιδοτήσεις κι ενισχύσεις που εισπράχθηκαν μέσα στο 2014, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αναφέρονται σε προηγούμενες χρονιές