Συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Καρδίτσας

Συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Καρδίτσας

Την 18η του μηνός Μαΐου του έτους 2015 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 18:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου ,θα πραγματοποιηθεί η 8/2015 συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Καρδίτσας με Θέματα :

1.Συζήτηση και λήψη απόφασης για  χορήγησης προέγκρισης ίδρυσης( 1 αίτηση )  Εισηγήτρια :  Ευφροσύνη      Αθανασίου

2. Συζήτηση & λήψη απόφασης για Άδεια  παράτασης του ωραρίου λειτουργίας μουσικής(1 αίτηση) Εισηγήτρια: Ευφροσύνη Αθανασίου

3. Συζήτηση και εισήγηση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής σχετικά με την έκδοση κανονιστικής απόφασης που αφορά την τοποθέτηση βυθιζόμενων ή ανακλινόμενων μπαρών στις εισόδους των πεζοδρόμων του Δήμου Καρδίτσας Εισηγητής :Κων/νος Ψημένος.

4. Συζήτηση και εισήγηση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής σχετικά με την έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού που προσδιορίζει τους όρους χρήσης των παραχωρούμενων κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Καρδίτσας. Εισηγητής :Κων/νος Ψημένος.

5. Συζήτηση και λήψη γνωμοδότησης που αφορά λύση εκμίσθωσης ή μη ,των δημοτικών καταστημάτων Κ3 και Κ4 τα οποία βρίσκονται στις Λαϊκές Πολυκατοικίες του Δήμου Καρδίτσας. Εισηγητής :Αναστάσιος Καρράς

6. Συζήτηση και λήψη απόφασης που αφορά την δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση χώρου στο Αθλητικό Πάρκο του Δήμου Καρδίτσας στις 18 Ιουνίου προκειμένου να πραγματοποιηθούν Γυμναστικές Επιδείξεις

7. Συζήτηση και λήψη απόφασης που αφορά την δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση χώρου στο Αίθριο της Δημοτικής Αγοράς του Δήμου Καρδίτσας στις 18 Μαΐου προκειμένου να πραγματοποιηθεί δεξίωση στο πλαίσιο της διεξαγωγής του 12ου  Πανελλήνιου πρωταθλήματος καλαθοσφαίρισης και 5ου Πανελλήνιου πρωταθλήματος πετοσφαίρισης Αστυνομικών Διευθύνσεων και Σωμάτων Ασφαλείας Ελλάδας.

8 . Συζήτηση που αφορά το Υπόμνημα – αίτηση μισθωτών καταστημάτων της Δημοτικής Αγοράς του Δήμου Καρδίτσας.