Παρέμβαση της ΠΑΣΕΓΕΣ για την ρύθμιση των δανείων της ΑΤΕ

Παρέμβαση της ΠΑΣΕΓΕΣ για την ρύθμιση των δανείων της ΑΤΕ

Παρέμβαση της ΠΑΣΕΓΕΣ για την ρύθμιση των δανείων της ΑΤΕ

Η υπό εκκαθάριση ΑΤΕ δεν εφαρμόζει τον νόμο 4235/2014 προκειμένου να ρυθμίσει τα δάνεια των αγροτών θεωρώντας πως οποιοσδήποτε υπολογισμός οφειλής βασιζόμενος σε αυτόν είναι αυθαίρετος και αβάσιμος.
Σύμφωνα με την υπό εκκαθάριση ΑΤΕ δεδομένου ότι δεν έχει λάβει ακόμη απάντηση στο έγγραφο 299/27-2-2014 που απέστειλε προς τα υπουργεία Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με το οποίο ζητούσε να εξειδικευτούν οι ασάφειες και οι όροι εφαρμογής της διάταξης, δεν είναι δυνατή η εφαρμογή της.

Παράλληλα, προτρέπει τους αγρότες που εντάσσονται σε αυτό το νόμο να προχωρήσουν σε άλλες ρυθμίσεις με δυσμενέστατους όρους αυτών που προβλέπονται.

Η ΠΑΣΕΓΕΣ έχει γίνει αποδέκτης πλήθους αιτημάτων αγροτών και είχε διαρκείς επικοινωνίες μας με την υπό εκκαθάριση ΑΤΕ, οπότε και τις γνωστοποιήθηκαν τα προαναφερθέντα.

Μετά από όλα αυτά ο πρόεδρος της Συνομοσπονδίας, κ. Τζανέτος Καραμίχας, με επιστολή του προς την αναπληρώτρια υπουργό Οικονομικών, κα Νάντια Βαλαβάνη, ζητά την άμεση φροντίδα για την αποστολή απάντησης επί των ερωτημάτων του εγγράφου του εκκαθαριστή.

Αναλυτικά, το πλήρες κείμενο της επιστολής του Προέδρους της ΠΑΣΕΓΕΣ έχει ως εξής:

Προς

1. Κυρία Νάντια Βαλαβάνη
Αναπληρώτρια Υπουργό Οικονομικών
Fax : 210 3332608
2. Κύριο  Βαγγέλη Αποστόλου
Αναπληρωτή Υπουργό Παραγωγικής                            13.05.2015
Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος &
Ενέργειας                                                                                        231
Fax. 210 5237904

 

Θέμα : Νόμος 4235/2014

 Κυρία & Κύριε Υπουργέ,

 Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με το θέμα της ρύθμισης των δανείων των αγροτών τα οποία είχαν χορηγηθεί από την ΑΤΕ και τώρα βρίσκονται στην ΑΤΕ υπό εκκαθάριση.

 Σε διαρκείς επικοινωνίες μας σχετικά με αιτήματα που έχουν υποβληθεί από αγρότες προς την υπό εκκαθάριση ΑΤΕ, πληροφορούμαστε ότι δεν είναι δυνατή η εφαρμογή του παραπάνω νόμου και οποιοσδήποτε υπολογισμός οφειλής βασιζόμενος σε αυτόν είναι αυθαίρετος και αβάσιμος.

Σύμφωνα με την ΑΤΕ υπό εκκαθάριση δεδομένου ότι δεν έχει λάβει ακόμη απάντηση στο έγγραφο 299/27-2-2014 που απέστειλε προς το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με το οποίο ζητούσε να εξειδικευτούν οι ασάφειες και οι όροι εφαρμογής της διάταξης, δεν είναι δυνατή η εφαρμογή της.

Παράλληλα η ΑΤΕ υπό εκκαθάριση προτρέπει τους αγρότες που εντάσσονται σε αυτό το νόμο να προχωρήσουν σε άλλες ρυθμίσεις με δυσμενέστατους όρους αυτών που προβλέπονται από τον νόμο
Με το παρόν έγγραφό μας ζητάμε να φροντίσετε για την αποστολή απάντησης επί των ερωτημάτων του εγγράφου του εκκαθαριστή.

 

Με τιμή

 Ο Πρόεδρος της ΠΑΣΕΓΕΣ
Τζανέτος Καραμίχας