Προσλήψεις 32 ατόμων στο Δήμο Τρικκαίων

Προσλήψεις 32 ατόμων στο Δήμο Τρικκαίων

Προσλήψεις 32 ατόμων στο Δήμο Τρικκαίων

Στην πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με συμβάσεις ορισμένου χρόνου και συγκεκριμένα 2 μηνών θα κληθεί να αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο Τρικάλων στη συνεδρίασή του την προσεχή Τρίτη 19 Μαΐου

Πρόκειται για προσωπικό που θα στελεχώσει κυρίως την υπηρεσία Καθαριότητας καθώς οι υφιστάμενες δίμηνες συμβάσεις των εργαζόμενων λήγουν στις 5 Ιουνίου.

Αναλυτικά οι θέσεις και οι ειδικότητες έχουν ως εξής:!.

Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ
1 Οδηγοί Απορριμματοφόρων (Δίπλωμα : Επαγγελματικό Γ΄) 8
2 Οδηγοί Απορριμματοφόρων (Δίπλωμα : Επαγγελματικό Γ΄& κάρτα ηλεκτρονικού ταχογράφου) ) 2
3 Οδηγοί Απορριμματοφόρων (Δίπλωμα : Επαγγελματικό Ε΄& κάρτα ηλεκτρονικού ταχογράφου) ) 2
4 Χειριστές Σαρώθρων (Αδεια χειριστου A` ΟΜΑΔΑΣ -4ης Ειδικοτητας 4.1 συμφωνα με το Π.Δ 113/12) η`(Αδ. Χειρ.: ΟΜΑΔΑ Ι΄ ΤΑΞΗ Γ΄ συμφωνα με το Π.Δ 22/76) 1
5 Εργάτες συνοδοί απορριμματοφόρων 20
6 Χειριστής Καλαθοφόρου Οχήματος (Αδεια χειριστου A` ΟΜΑΔΑΣ -2ης Ειδικοτητας 2.5 συμφωνα με το Π.Δ 113/12) η`(Αδ. Χειρ.: ΟΜΑΔΑ Γ΄ ΤΑΞΗ Β΄συμφωνα με το Π.Δ 22/76) και αδεια οδηγησης κατ. Γ`με ηλεκ/κο ταχ/φο. 1
7 Χειριστής φορτωτή (Αδεια χειριστου : (A` ΟΜΑΔΑΣ -1ης Ειδικοτητας 1.5 συμφωνα με το Π.Δ 113/12) η`(Αδ. Χειρ.: Ε΄ ΤΑΞΗ Γ΄& ΟΜΑΔΑ Ι Α΄ ΤΑΞΗ Δ΄συμφωνα με το Π.Δ 22/76)
1
ΣΥΝΟΛΟ: 35

ΠΗΓΗwww.trikaladay.gr
SHARE