Νεοελληνική Γλώσσα: Προτεινόμενες Λύσεις

Νεοελληνική Γλώσσα: Προτεινόμενες Λύσεις

Οι απαντήσεις στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας

Νεοελληνική Γλώσσα: Προτεινόμενες Λύσεις

Δείτε τα θέματα της Νεοελληνικής Γλώσσας εδώ.

Α. Περίληψη

Ο συγγραφέας αναφέρει πόσο σημαντικοί είναι οι αρχαίοι χώροι «θέασης» και «ακρόασης» για την πολιτιστική κληρονομιά. Τονίζει ότι στους χώρους αυτούς αναδεικνύεται το δημοκρατικό πνεύμα και η γνήσια ψυχαγωγία. Επίσης, θεωρεί πολύ σημαντικό το γεγονός ότι, επειδή οι περισσότεροι από τους συγκεκριμένους χώρους χρησιμοποιούνται και σήμερα με την ίδια λειτουργία, υπάρχει μια «συνέχεια» παρελθόντος-παρόντος. Αυτό μάλιστα επισημαίνει ότι είναι η επιδίωξη της επιστήμης της αρχαιολογίας, η «ένταξη» των μνημείων στη σύγχρονη κοινωνία. Στη συνέχεια, ο Λαμπρινουδάκης παρουσιάζει ορισμένα προβλήματα που προκύπτουν από την φθορά κάποιων μνημείων και την δυσκολία χρησιμοποίησής τους, υποστηρίζοντας ότι αυτό δεν πρέπει να περιορίζει τις σχετικές με αυτά δραστηριότητες. Εν κατακλείδι, προτείνει τρόπους, ώστε τα αρχαία θέατρα να αξιοποιηθούν δεόντως και έτσι να επιτευχθεί η προστασία τους, αλλά και η σωστή επαφή των ανθρώπων με την πολιτιστική κληρονομιά τους.

 Β. 1. α. Σωστό

β. Λάθος

γ. Λάθος

δ. Λάθος

ε. Σωστό

 

Β. 2. α. Στην έβδομη παράγραφο του κειμένου υπάρχει συνδυασμός μεθόδων. Καταρχήν, υπάρχει διαίρεση, καθώς τα μνημεία (διαιρετέα έννοια) διακρίνονται σε κατηγορίες/μέρη της διαίρεσης (μνημεία που είναι πολύ ή λιγότερο γνωστά, εντοπισμένα αλλά μη διερευνημένα και τέλος όσα γνωρίζουμε από μαρτυρίες και δεν έχουν εντοπιστεί). Η διαιρετική βάση είναι το αν γνωρίζουμε ή όχι τα μνημεία αυτά. Επίσης, η παράγραφος αναπτύσσεται με αίτιο-αποτέλεσμα. Αίτιο είναι η καταγραφή όλων των μνημείων και αποτέλεσμα η συστηματικότερη διαχείρισή τους.

[Σημ. Θα μπορούσε όμως να υποστηριχτεί ότι υπάρχουν και παραδείγματα που διευκρινίζουν τη λέξη «δεδομένα» (ιστορία, χαρακτηριστικά, κατάστασή τους και τις δυνατότητες χρήσης ή απλής ανάδειξής τους)]

 

Β. 2. β. Πρώτα απ’ όλα: Αρχικά

Παράλληλα: ταυτόχρονα

Εξάλλου: άλλωστε

 Β. 3. α. Εκτυλίσσεται: πραγματοποιείται

Κατάλοιπα: απομεινάρια

Επιδίωξη: στόχος

Προσέγγισης: πλησιάσματος

Ολοκληρωμένη: καθολική

Β. 3. β. Αναπτυσσόταν: συρρικνωνόταν

Δράση: ακινησία

Ερευνημένων: ανεξερεύνητων

Γνωρίζουμε: αγνοούμε

Ανάδειξης: υποβιβασμού

Β. 4. α. Στο συγκεκριμένο σημείο η χρήση της διπλής παύλας έχει ρόλο επεξηγηματικό/διασαφηνιστικό της λέξεις «μνημεία», η οποία προηγείται. Συγκεκριμένα, ο συγγραφέας δίνει επιπλέον πληροφορίες για τις διαφορετικές κατηγορίες των μνημείων ως προς το αν έχουν εντοπιστεί και είναι γνωστά ή όχι.

Β. 4. β. Ο συγγραφέας του κειμένου χρησιμοποιεί το γ’ πρόσωπο. Χρησιμοποιεί το γ’ πρόσωπο στα σημεία που αναφέρεται στα μνημεία, στο πόσο προσφέρουν στην πολιτιστική κληρονομιά και στο ποιοι πρέπει να είναι οι στόχοι για το μέλλον. Το γ” πρόσωπο προσδίδει αντικειμενικότητα, ουδετερότητα και επισημότητα στο κείμενο. Ωστόσο, σε κάποια σημεία χρησιμοποιεί και α’ πρόσωπο ως δείκτη καθολικότητας και με αυτό αποσκοπεί στο να συγκινήσει και να δώσει στα λεγόμενά του αμεσότητα.

Γ. 1. Παραγωγή Λόγου

Αγαπητοί συμπολίτες, αγαπητές συμπολίτισσες,

Κάθε λαός από τα πρώτα χρόνια της δημιουργίας του ένιωσε την ανάγκη να ξεχωρίσει από τους υπόλοιπους. Δημιούργησε τέχνη και πολιτισμό που αναδείκνυαν την ιδιαίτερη φυσιογνωμία του ως μια ανάγκη να παρουσιάσει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του. Με αφορμή τη σημερινή ημερίδα για την προστασία και αξιοποίηση της πολιτισμικής μας κληρονομιάς, θα αναφερθώ στο πόσο επιτακτική είναι η ανάγκη να δείξουμε σεβασμό σε αυτή μέσω της γνωριμίας μας με το παρελθόν και τα μνημεία. Η ανάγκη αυτή μάλιστα είναι ιδιαίτερα έντονη σήμερα, σε μια εποχή ιδιαίτερα «δύσκολη», στην οποία η σχέση –κυρίως των νέων- με την παράδοση και τα μνημεία διέρχεται κρίση. Στη συνέχεια θα προτείνω τρόπους, ώστε να υπάρξει ενδιαφέρον για τα μνημεία και εξοικείωση με αυτά.

 Α ερώτημα:

Γιατί η επαφή με το παρελθόν είναι ιδιαίτερα επιτακτική σήμερα:

Σύγχρονη εποχή: απουσία γνώσεων για το παρελθόν και πολλές φορές αδιαφορία

Φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης: αλλοίωση πολιτιστικής φυσιογνωμίας λαού

Έντονη τεχνολογική εξέλιξη και πνεύμα υλικού ευδαιμονισμού: απομάκρυνση από παράδοση

ΜΜΕ, διαδίκτυο, μόδα, διαφήμιση, κιν/φος, σύγχρονος τρόπος ψυχαγωγίας: προβολή προτύπων που δεν προάγουν την επαφή με την παράδοση

Ξενομανία στο σύγχρονο τρόπο ζωής και ομιλίας

Επίσκεψη σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους -προσφορά:

Γνωριμία με την καλλιτεχνική και αισθητική αξία του παρελθόντος (επιρροές και στη σύγχρονη τέχνη)

Άμεση συνομιλία με τις μορφές που δημιουργήθηκαν στις απαρχές του πολιτισμού (δημιουργία αισθητικών κανόνων, μέτρου)

Κατανόηση και αφομοίωση του ελληνικού πολιτισμού

Εκπαιδευτική αξία:
Διεύρυνση πνευματικών οριζόντων, εμπλουτισμός γνώσεων

Μαθαίνει κανείς την καταγωγή του/τις ρίζες του

Συναισθηματική ολοκλήρωση

Καλύτερη κατανόηση της ιστορίας και της γλώσσας και της «συνέχειάς» τους

Καλλιέργεια ήθους και αξιών μέσα από τα παραδείγματα ηθικών προσωπικοτήτων του παρελθόντος

Κατανόηση παρόντος μέσα από τη γνώση παρελθόντος (παραδείγματα προς μίμηση ή αποφυγή)

 Β ερώτημα

(Προϋπόθεση: Για να υπάρξουν τα επιθυμητά αποτελέσματα πρέπει η επαφή και η εξοικείωση με τα μουσεία, τα μνημεία και τους αρχαιολογικούς χώρους να γίνεται με το σωστό τρόπο. Οι νέοι δεν θέλουν να επισκέπτονται μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, δεν αγαπούν την ιστορία, επειδή δεν την γνωρίζουν.)

Φορείς για την αντιμετώπιση του προβλήματος:

ΜΜΕ (προβολή μνημείων και χώρων πολιτιστικής κληρονομιάς, πολιτιστικές εκπομπές, προβολή πνευματικών ανθρώπων που σχετίζονται με τον πολιτισμό)

Πολιτεία (κίνητρα)

οικογένεια (σεβασμός γονιών προς τα μνημεία και υιοθέτηση ορθής στάσης και από τα παιδιά, επισκέψεις σε μουσεία από μικρή ηλικία, συμμετοχή σε δραστηριότητες που σχετίζονται με την πολιτιστική κληρονομιά)

Έμφαση στην εκπαίδευση:

Σωστή γνωριμία με το παρελθόν

Πριν την επίσκεψη σε μουσεία, μελέτη για το τι θα δουν οι μαθητές (εργασίες, εποπτικά μέσα: φωτογραφίες,βίντεο)

Κίνητρα ώστε οι νέοι να επιθυμούν να συμμετέχουν σε δραστηριότητες σχετικές με την αρχαιότητα

Αγώνες ρητορικής σε αρχαιολογικούς χώρους (πχ θέατρα)

Παρακολούθηση αρχαίων τραγωδιών (πχ θέατρο Επιδαύρου)

Παρακολούθηση συναυλιών σε αντίστοιχους χώρους

Βιωματική εκπαίδευση

 

Επίλογος: σημασία σεβασμού παρελθόντος για βελτίωση σύγχρονου τρόπου ζωής

Σας ευχαριστώ πολύ

 

Καλή επιτυχία!
Νατάσα Δανιήλ
Φιλόλογος