Διευθυντής πωλήσεων-Καρδίτσα

Διευθυντής πωλήσεων-Καρδίτσα

skywalker

Ανώνυμη εταιρία που δραστηριοποιείται στην διάθεση εξειδικευμένου  ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και αναλώσιμων ιατρικών υλικών αναζητά:

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

Γεωγραφική περιοχή Θεσσαλίας
(Ν. Λαρίσης, Μαγνησίας, Τρικάλων και Καρδίτσας)

με βασικές αρμοδιότητες την ανάπτυξη & συντήρηση πελατολογίου στα πλαίσια της εμπορικής πολιτικής της εταιρείας.

Υπευθυνότητες Θέσης 

Ανάπτυξη πελατολογίου
Αύξηση πωλήσεων και επίτευξη στόχων
Εξασφάλιση της εφαρμογής διαδικασιών σύμφωνα με τις εταιρικές προδιαγραφές
Μελέτη και εκτίμηση της αγοράς και του ανταγωνισμού
Κατάθεση προτάσεων για την επίτευξη των στόχων

Προφίλ/Προσόντα Υποψηφίου 

Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ
Απαραίτητη εμπειρία πάνω από 3 έτη σε τμήμα Πωλήσεων
Απαραίτητη η εμπειρία στον χώρο των ιατροτεχνολογικων προϊόντων & των ιατρικών αναλώσιμων υλικών
Άριστη γνώση Αγγλικής  & Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ (word, excel, power point)
Άριστες επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές ικανότητες με ισχυρή απόδοση στις παρουσιάσεις.
Ικανότητα δημιουργίας σχέσεων εμπιστοσύνης
Θετική, ευχάριστη, προσωπικότητα με ομαδικό πνεύμα
Ηλικία έως 55 ετών

Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ

Μισθό αναλόγως προσόντων και προϋπηρεσίας.
Επιπρόσθετο μπόνους βάσει στόχων.
Ευκαιρία για διάκριση και εξέλιξη σε μια δυναμική εταιρία στον ιατρικό χώρο.

Για αποστολή βιογραφικού πατήστε εδώ