Επενδύσεις στον αγροτικό τομέα και αναπτυξιακή Τράπεζα προανήγγειλε ο Τσίπρας

Επενδύσεις στον αγροτικό τομέα και αναπτυξιακή Τράπεζα προανήγγειλε ο Τσίπρας

Επενδύσεις στον αγροτικό τομέα και αναπτυξιακή Τράπεζα προανήγγειλε ο Τσίπρας

Επενδύσεις που θα στηρίζονται στα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της χώρας όπως οι φυσικοί πόροι, τόσο οι ενεργειακοί και οι μεταλλευτικοί όσο και οι αγροτικοί, μόλις ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις με τους δανειστές, προανήγγειλε μεταξύ άλλων ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, από το βήμα της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΒ το απόγευμα της Δευτέρας 18 Μαΐου.
Επίσης, τόνισε πως πρώτη προτεραιότητα σε αυτή την κατεύθυνση είναι η δημιουργία ενός νέου σύγχρονου και ευέλικτου χρηματοπιστωτικού μηχανισμού, μιας εθνικής αναπτυξιακής τράπεζας, καθώς είμαστε μία από τις ελάχιστες χώρες στην Ένωση που δεν διαθέτουν ένα παρόμοιο εργαλείο για την χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων.

Βασικό χαρακτηριστικό του μηχανισμού αυτού, θα αποτελεί η συγκέντρωση και εκμετάλλευση των διαθέσιμων κεφαλαίων του δημοσίου, των πόρων από τα ευρωπαϊκά προγράμματα, της τεχνογνωσίας και του απαραίτητου ανθρώπινου δυναμικού

Η Αναπτυξιακή Τράπεζα :
– Θα αξιοποιήσει υφιστάμενες δομές,
– Θα αντλήσει εμπειρία και τεχνογνωσία από τις αντίστοιχες αναπτυξιακές τράπεζες στην Ευρώπη, κυρίως από τις αντίστοιχες Τράπεζες της Γερμανίας και της Γαλλίας,
– Θα συγκεντρώσει δραστηριότητες, δημιουργώντας οικονομίες κλίμακας,
– Θα περιορίσει τη γραφειοκρατία και την πολυδιάσπαση των πολλών μικρών αναποτελεσματικών φορέων, και
– Θα χρησιμοποιήσει σύγχρονα χρηματοοικονομικά εργαλεία και μεθόδους που θεωρούνται απαραίτητα για την επιτυχή ολοκλήρωση των επιμέρους, αλλά και των γενικότερων αναπτυξιακών στόχων.

Στην αρχική φάση λειτουργίας της, η Αναπτυξιακή Τράπεζα θα βασισθεί επιχειρησιακά σε δυο πυλώνες:
Α) Στη χρηματοδότηση της Περιφερειακής, Περιβαλλοντικής και Αγροτικής Ανάπτυξης και των Έργων Υποδομής.
Β) Στη χρηματοδότηση και την προώθηση ολοκληρωμένου πακέτου υπηρεσιών για την ανάπτυξη των μικρομεσαίων Επιχειρήσεων.

Λόγω αυτής της διάρθρωσης -και αποσκοπώντας στη συντόμευση του χρόνου δραστηριοποίησης αλλά και στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας- η Αναπτυξιακή Τράπεζα θα βασισθεί στους δυο πιο επιτυχημένους αναπτυξιακούς φορείς που λειτουργούν στη χώρα μας, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και στο ΕΤΕΑΝ.

Σε δεύτερη φάση και σταδιακά, θα ενσωματωθούν και οι λειτουργίες των υπόλοιπων μικρότερων αναπτυξιακών φορέων, ενώ θα εμπλουτίζεται το περιεχόμενο και το εύρος των παρεχόμενων υπηρεσιών.

 

Για περισσότερα δείτε εδώ την πλήρη ομιλία(βιντεο) του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα στην Ετήσια Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ