Καμπανάκι Αγοραστού για την κτηνοτροφία

Καμπανάκι Αγοραστού για την κτηνοτροφία

Καμπανάκι Αγοραστού για την κτηνοτροφία

Επιστολή προς τον Πρωθυπουργό κ. Αλέξη Τσίπρα και τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης κ. Γιάννη Δραγασάκη απέστειλε ο Πρόεδρος της ΕΝΠΕ κ. Κωνσταντίνος Αγοραστός αναφορικά με τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα και ειδικότερα της κτηνοτροφίας

Στην επιστολή επισημαίνεται ότι υπάρχει σημαντική καθυστέρηση στην ολοκλήρωση όλων των απαιτούμενων ενεργειών προκειμένου οι κτηνοτρόφοι να μπορέσουν έγκαιρα να λάβουν τις αποζημιώσεις που δικαιούνται κατά τη νέα προγραμματική περίοδο της ΚΑΠ. Επιπλέον, ο Πρόεδρος της ΕΝΠΕ ζητά την άμεση ανάληψη θεσμικών πρωτοβουλιών από τον Πρωθυπουργό ώστε να επιτευχθεί αποτελεσματικός συντονισμός μεταξύ των Υπουργείων Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.  Σε αντίθετη περίπτωση οι επιπτώσεις στην ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα θα είναι ανυπολόγιστες, καθώς δεν θα είναι δυνατή η απορρόφηση των σχετικών κονδυλίων του νέου ΕΣΠΑ και η καταβολή των αποζημιώσεων στους κτηνοτρόφους.

Το θέμα απασχολεί έντονα τις τελευταίες μέρες την Ένωση Περιφερειών, η οποία με αφορμή το πρόβλημα που προέκυψε με την εξεύρεση νέων βοσκοτόπων υποστηρίζει ότι «θέση της ΕΝΠΕ είναι ότι ο προσδιορισμός των κριτηρίων κατανομής πριν την ολοκλήρωση των προσωρινών διαχειριστικών σχεδίων είναι επιστημονικά αυθαίρετος και ενδέχεται να οδηγήσει σε ανεπιθύμητες  στρεβλώσεις, με αποτέλεσμα κτηνοτρόφοι που δραστηριοποιούνται σε περιοχές με υψηλή κτηνοτροφία να δικαιούνται χαμηλότερες αποζημιώσεις».

Την ίδια ώρα, με επιστολή της προς το υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας και προς τον αναπληρωτή υπουργό Βαγγέλη Αποστόλου, η Ομοσπονδία Κτηνοτροφικών Συλλόγων Θεσσαλίας αναφέρεται στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μετακινούμενοι κτηνοτρόφοι και καλεί την ηγεσία του υπουργείου να δώσει λύση με τις πληρωμές που εκκρεμούν.

Βοσκοτόπια

Η βασική θέση της Ένωσης Περιφερειαρχών στην επιτροπή για τα βοσκοτόπια είναι η υιοθέτηση ενός συστήματος που θα εγγυάται την ισότητα στη μεταχείριση των κτηνοτρόφων ανά τη χώρα χωρίς να δημιουργεί αποκλείσεις που πλήττουν της περιοχές με ισχυρή κτηνοτροφία. Όπως έχει διαρρεύσει, το Υπουργείο έχει επεξεργαστεί τρία εναλλακτικά σενάρια βάσει του κριτηρίου της πυκνότητας βόσκησης. Θέση της ΕΝΠΕ είναι ότι ο προσδιορισμός των κριτηρίων κατανομής πριν την ολοκλήρωση των προσωρινών διαχειριστικών σχεδίων είναι επιστημονικά αυθαίρετος και ενδέχεται να οδηγήσει σε ανεπιθύμητες  στρεβλώσεις, με αποτέλεσμα κτηνοτρόφοι που δραστηριοποιούνται σε περιοχές με υψηλή κτηνοτροφία να δικαιούνται χαμηλότερες αποζημιώσεις.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΕΝΠΕ και Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστό «τα κριτήρια κατανομής των βοσκοτόπων πρέπει να εξειδικευθούν μετά την ολοκλήρωση των προσωρινών διαχειριστικών σχεδίων, ώστε να γνωρίζουμε με βεβαιότητα το μέγεθος των επιλέξιμων προς βόσκηση εκτάσεων και να υποστηρίξουμε ενιαίο συντελεστή για όλη την επικράτεια. Κριτήριο θα πρέπει να είναι η ισότιμη και αναλογική αντιμετώπιση των κτηνοτρόφων ώστε να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα του κλάδου.  Στο σενάριο της ενιαίας τιμής σε όλη την επικράτεια το Υπουργείο είχε πρόβλημα καθώς θα έπρεπε να εφαρμόσει ‘’τεχνική λύση’’ . Όμως με την υπό εξέταση ΚΥΑ πάλι δίνεται τεχνική λύση, αφού αν δεν υπάρχει επιλέξιμος βοσκότοπος εντός των ορίων του Δήμου που υφίσταται ο κτηνοτρόφος ή των όμορων Δήμων θα του δοθεί βοσκότοπος εντός της ΧΕ (χωρικής ενότητας).

Μετά από 2 μήνες συζητήσεων συμμετέχοντας στην επιτροπή για το νέο νομοσχέδιο για τα βοσκοτόπια, το Υπουργείο κατέληξε σε μία ΚΥΑ η οποία θεωρούμε ότι δημιουργεί ανισότητες ανάμεσα στους κτηνοτρόφους. Ποιο συγκεκριμένα χωρίς να ξέρουμε το ζωικό κεφάλαιο τόσο σε επίπεδο χώρας όσο και σε επίπεδο κάθε περιφέρειας (αφού ακόμα γίνονται δηλώσεις ΟΣΔΕ) καθώς επίσης και ποιες είναι οι επιλέξιμες εκτάσεις αφού δεν έχουν γίνει τα προσωρινά (σε πρώτη φάση) διαχειριστικά σχέδια βοσκής το Υπουργείο προχωρεί σε μία ΚΥΑ κατανομής των βοσκοτόπων. Σύμφωνα με αυτήν την ΚΥΑ και τα στοιχεία που μας είχε δώσει το Υπουργείο τον, Μάρτιο του 2015 ένας κτηνοτρόφος με 100 αιγοπρόβατα στην Θεσσαλία θα πάρει 69 στρ, στην Κρήτη 113 στρ., στην Κεντρική Μακεδονία 48στρ. και στην Ήπειρο 88στρ. επιλέξιμου βοσκοτόπου. Αυτό σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η τιμή ανά στρ επιλέξιμης έκτασης είναι ίδια σε όλη την επικράτεια έχει σαν αποτέλεσμα να πληρωθούν διαφορετικά ποσά οι κτηνοτρόφοι σε διαφορετικές περιφέρειες. Θεωρούμε ότι τα προβλήματα των τελευταίων χρόνων με τον βοσκότοπο το Υπουργείο θέλει να τα μεταθέσει στους κτηνοτρόφους και να τους βάλει να τσακώνονται μεταξύ τους. Από την όλη παραπάνω διαδικασία περιφέρειες με μεγάλη κτηνοτροφία όπως είναι η περιφέρεια Θεσσαλίας και η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας τιμωρούνται παίρνοντας λιγότερα στρ. και κατά συνέπεια λιγότερες επιδοτήσεις και είναι σαν να θέλει το Υπουργείο εκεί να τιμωρεί τους κτηνοτρόφους αυτούς που τόσα χρόνια με κόπο έστησαν και λειτουργούν τις κτηνοτροφικές τους μονάδες. Θεωρούμε ότι πρώτα το Υπουργείο θα έπρεπε να κάνει τα προσωρινά διαχειριστικά σχέδια βοσκής για να έχει την πραγματική εικόνα του επιλέξιμου βοσκότοπου και μετά να προβεί στην ΚΥΑ της κατανομής του επιλέξιμου βοσκότοπου. Σύμφωνα με την ΚΥΑ ο βοσκότοπος μπορεί στο μέλλον να αλλάξει αν γίνουν τα διαχειριστικά σχέδια βοσκής. Τον Αύγουστο όμως του 2015 πρόκειται να σταλούν στους κτηνοτρόφους τα προσωρινά δικαιώματα της νέας ΚΑΠ. Θεωρούμε ότι από το καλοκαίρι και μετά την έκδοση των οριστικών δικαιωμάτων της νέας ΚΑΠ οι όποιες αλλαγές στον βοσκότοπο και να γίνουν, δεν μπορούν να τα επηρεάσουν».

ΠΗΓΗwww.agronews.gr
SHARE