Λάθη στους τόκους καταθέσεων στις φορολογικές δηλώσεις 2015

Λάθη στους τόκους καταθέσεων στις φορολογικές δηλώσεις 2015

Λάθη στους τόκους καταθέσεων στις φορολογικές δηλώσεις 2015

Μεγάλη προσοχή πρέπει να επιδείξουν φέτος οι φορολογούμενοι κατά την αναγραφή των ποσών των καταθέσεών τους στις φορολογικές δηλώσεις 2015.
Οι τράπεζες έχουν αποστείλει στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων αρχεία με πληροφορίες για τα ποσά των τόκων που πιστώθηκαν στους λογαριασμούς των φορολογούμενων πελατών τους το 2014.Οι τράπεζες δεν μπορούν να κάνουν διαχωρισμό σε περίπτωση που ο λογαριασμός έχει πολλούς δικαιούχους.
Στις περιπτώσεις αυτές, τα στοιχεία θα πρέπει να ελεχθούν προσεκτικά και να μεταφερθούν διορθωμένα στους αντίστοιχους κωδικούς των φορολογικών δηλώσεων κάνοντας επιμερισμό των ποσών ανά δικαιούχο.

SHARE