Αύξηση εσόδων για τους αγρότες τον Μάρτιο διαπίστωσε η ΕΛΣΤΑΤ

Αύξηση εσόδων για τους αγρότες τον Μάρτιο διαπίστωσε η ΕΛΣΤΑΤ

Αύξηση εσόδων για τους αγρότες τον Μάρτιο διαπίστωσε η ΕΛΣΤΑΤ

Αύξηση 8,2% σημείωσε ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εκροών στη Γεωργία-Κτηνοτροφία (χωρίς επιδοτήσεις) του μηνός Μαρτίου 2015, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαρτίου 2014, έναντι αύξησης 0,5%, που σημειώθηκε κατά την ίδια σύγκριση των δεικτών του έτους 2014 προς το 2013.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εκροών κατά το μήνα Μάρτιο 2015, σε σύγκριση με το δείκτη του Φεβρουαρίου 2015, σημείωσε αύξηση 2,9%, έναντι αύξησης 0,9% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2014.

Παράλληλα, ο μέσος σταθμικός δείκτης του δωδεκαμήνου Απριλίου 2014 – Μαρτίου 2015, σε σύγκριση προς τον ίδιο δείκτη του δωδεκαμήνου Απριλίου 2013 – Μαρτίου 2014, παρουσίασε μείωση 0,5%, έναντι αύξησης 1,2%, που σημειώθηκε κατά τα αντίστοιχα προηγούμενα δωδεκάμηνα.

Μειωμένα έξοδα

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισροών στη Γεωργία-Κτηνοτροφία του μηνός Μαρτίου 2015, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαρτίου 2014, σημείωσε μείωση 1,5%, έναντι μείωσης 3,5%, που σημειώθηκε κατά την ίδια σύγκριση των δεικτών του έτους 2014 προς το 2013.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισροών κατά το μήνα Μάρτιο 2015, σε σύγκριση με το δείκτη του Φεβρουαρίου 2015, σημείωσε αύξηση 0,8%, έναντι μείωσης 0,4%, που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2014.

Ο μέσος δείκτης του δωδεκαμήνου Απριλίου 2014 – Μαρτίου 2015, σε σύγκριση προς τον ίδιο δείκτη του δωδεκαμήνου Απριλίου 2013 – Μαρτίου 2014, παρουσίασε μείωση 2,4%, έναντι μείωσης 1,6%, που σημειώθηκε κατά τα αντίστοιχα προηγούμενα δωδεκάμηνα.

Δείτε περισσότερα για την ανάλυση της ΕΛΣΤΑΤ εδώ