Οι απαντήσεις στα θέματα Φυσικής, Βιολογίας, Ιστορίας και Μαθηματικών από τον ΟΕΦΕ

Οι απαντήσεις στα θέματα Φυσικής, Βιολογίας, Ιστορίας και Μαθηματικών από τον ΟΕΦΕ

Οι απαντήσεις στα θέματα Φυσικής, Βιολογίας, Ιστορίας και Μαθηματικών από τον ΟΕΦΕ

Οι λύσεις όπως απαντήθηκαν από ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (http://www.oefe.gr/)

Για να δείτε τα θέματα των εξετάσεων πατήστε εδώ.

Λύσεις πανελλαδικών εξετάσεων 2015

Για να δείτε τις λύσεις της Φυσικής Γενικής Παιδείας  κάντε κλικ εδώ

Για να δείτε τις λύσεις της Βιολογίας Γενικής Παιδείας κάντε κλικ εδώ

Για να δείτε τις λύσεις της Ιστορίας Γενικής Παιδείας κάντε κλικ εδώ

Για να δείτε τις λύσεις των Μαθηματικών Γενικής Παιδείας κάντε κλικ εδώ