Πανελλαδική στάση εργασίας στο Δημόσιο σήμερα από τις 12:00 έως τη λήξη...

Πανελλαδική στάση εργασίας στο Δημόσιο σήμερα από τις 12:00 έως τη λήξη του ωραρίου

Πανελλαδική στάση εργασίας στο Δημόσιο σήμερα από τις 12:00 έως τη λήξη του ωραρίου

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. στη συνεδρίαση της 12ης Μαΐου 2015, ημέρα Τρίτη, ύστερα από εξουσιοδότηση του Γενικού Συμβουλίου αποφάσισε Πανελλαδική Στάση Εργασίας για σήμερα Τετάρτη, 20 Μαΐου 2015 από τις 12:00 έως τη λήξη του ωραρίου στηρίζοντας την 24ωρη κινητοποίηση της ΠΟΕΔΗΝ και των φορέων που συμμετέχουν σε αυτή.

Στην προκήρυξη στάσης εργασία προχωρεί και η ΠΟΕ ΟΤΑ με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της.

SHARE