Στις 26 Μαΐου εκπνέει η προθεσμία ρύθμισης των χρεών προς το Δήμο...

Στις 26 Μαΐου εκπνέει η προθεσμία ρύθμισης των χρεών προς το Δήμο Σοφάδων

Στις 26 Μαΐου εκπνέει η προθεσμία ρύθμισης των χρεών προς το Δήμο Σοφάδων

Στις 26 Μαϊου 2015 λήγει η προθεσμία για ρύθμιση των χρεών προς το Δήμο Σοφάδων. Αρα υπάρχει μία τελευταία ευκαιρία σε όλους όσους επιθυμούν να ρυθμίσουν τα χρέη τους και να αξιοποιήσουν την ιδιαίτερα ευνοϊκή αυτή ρύθμιση.

Να σημειωθεί ότι ο Δήμος Σοφάδων στα πλαίσια του Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32/21.03.2015 τεύχος Α”) «Ρυθμίσεις για την επανεκκίνηση της οικονομίας», προχωρά στη ρύθμιση οφειλών που έχουν βεβαιωθεί έως τις 26.5.2015, συμπεριλαμβανομένων των οφειλών που προκύπτουν από εισφορά σε χρήμα ή τη μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα των προς ένταξη ή και των ήδη ενταγμένων ιδιοκτησιών, σύμφωνα με το ν. 1337/1983.
Στον ανωτέρω Νόμο ορίζεται ως προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για την υπαγωγή στη ρύθμιση, η 26η Μαΐου 2015 (άρθρο 6 παρ. 1 Ν. 4321/2015).
Συγκεκριμένα:
Α. Στη ρύθμιση του Ν. 4321/2015 υπάγεται το σύνολο των οφειλών που θα έχουν βεβαιωθεί έως τις 26.5.2015 προς ΟΤΑ α” και β” βαθμού και νομικά πρόσωπα αυτών, συμπεριλαμβανομένων των οφειλών που προκύπτουν από εισφορά σε χρήμα ή τη μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα των προς ένταξη ή και των ήδη ενταγμένων ιδιοκτησιών, σύμφωνα με το ν. 1337/1983.
Β. Οι οφειλές δύνανται να καταβληθούν εφάπαξ ή σε μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής που τις επιβαρύνουν.
Γ. Για την υπαγωγή στη ρύθμιση του άρθρου 1 του Ν. 4321/2015 πρέπει να καταβληθεί η πρώτη δόση εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επομένων μηνών από την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση.
Δ. Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης της ρύθμισης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των είκοσι (20) ευρώ.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο γραφείο εσόδων του Δήμου Σοφάδων.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2443353246- 2443353247
Ο Δήμαρχος Σοφάδων κ. Θάνος Σκάρλος τόνισε σχετικά:

«Καλούμε τους ενδιαφερομένους να αξιοποιήσουν τη δυνατότητα που τους παρέχει ο νόμος και να ρυθμίσουν τις οφειλές τους προς το Δήμο Σοφάδων. Να δηλώσουμε, ότι η ρύθμιση κρίνεται ιδιαίτερα ευνοϊκή για τους οφειλέτες. Μετά την καταληκτική ημερομηνία ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να εφαρμόσει την νομοθεσία για την είσπραξη των οφειλών»

Θάνος Σκάρλος