Τιμοκατάλογος ελάχιστων ενδεικτικών τιμών του Σ.Ε.Ε.Λ.Φ.Ο. Καρδίτσας

Τιμοκατάλογος ελάχιστων ενδεικτικών τιμών του Σ.Ε.Ε.Λ.Φ.Ο. Καρδίτσας

Αναρτήθηκε ο τιμοκατάλογος του Συλλόγου Ελεύθερων Επαγγελματιών Λογιστών Φοροτεχνικών Νομου Καρδίτσας, όπως αυτός διαμορφώθηκε με την τελευταία Γενική Συνέλευση.

Ο τιμοκατάλογος περιλαμβάνει τις ελάχιστες τιμές για κάθε εργασία που εκτελείται στα γραφεία των μελών, οι δε τιμές είναι ενδεικτικές και όχι υποχρεωτικές.

λογιστικη

λογιστικη 2

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Απαγορεύεται σε συνάδελφο να αναλάβει να διεκπεραιώσει οποιαδήποτε εργασία για φορολογούμενο, αν προηγουμένως δεν του παραδοθεί (από τον φορολογούμενο):
1. Απόδειξη παράδοσης – παραλαβής του αρχείου του, (ακόμη κι αν πρόκειται για απλή φορολογική δήλωση) και
2. Βεβαίωση μη οφειλής η οποία θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένη από τον προηγούμενο συνάδελφο και να βεβαιώνει ότι δεν οφείλει αμοιβές ή τα όποια οφειλόμενα τα έχει διακανονίσει με τον προηγούμενο συνάδελφο.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
– Πόσους πελάτες μπορεί και θέλει να εξυπηρετήσει ο κάθε συνάδελφος είναι δικαίωμα του.
– Να προστατεύσει τον προηγούμενο συνάδελφο από έναν κακό πελάτη είναι υποχρέωση του.

Ιστοσελίδα Συλλόγου: www.seelfok.gr

SHARE