Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λίμνης Πλαστήρα

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λίμνης Πλαστήρα

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λίμνης Πλαστήρα

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα την Δευτέρα 25η Μαΐου και ώρα 19:00. Αναλυτικά η ανακοίνωση – πρόσκληση:


Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 και 69 του ν.3852/2010 σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο του Δήμου σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την 25η  Μαΐου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

1.      Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2015. (Εισηγητής: κ. Γεώργιος Σακελλαρίου, Αντιδήμαρχος)

2.      Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση έκθεσης Α’ τριμήνου (Ιανουαρίου – Μαρτίου) έλεγχου υλοποίησης προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2015.  (Εισηγητής: κ. Γεώργιος Σακελλαρίου, Αντιδήμαρχος)

3.      Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση της μελέτης και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του έργου «Εσωτερική οδοποιία Κερασιάς» (Α.Μ.:5/2015) (Εισηγητής: κ. Πέτρος Μπουραζάς, Αντιδήμαρχος)

4.      Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση της μελέτης και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του έργου «Οδοποιία Μορφοβουνίου» (Α.Μ.:6/2015) (Εισηγητής: κ. Πέτρος Μπουραζάς, Αντιδήμαρχος)

5.      Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Οδοποιία Μορφοβουνίου» (Α.Μ.:1/2013) (Εισηγητής: κ. Πέτρος Μπουραζάς, Αντιδήμαρχος)

6.      Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αντικατολισθητική προστασία Νεοχωρίου». (Εισηγητής: κ. Βασιλική Ξηροφώτου, Αντιδήμαρχος)

7.      Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Ασφαλτόστρωση Γκαένι–Γαύρα–Γήπεδο Μεσενικόλα» (Α.Μ.15/2012). (Εισηγητής: κ. Πέτρος Μπουραζάς, Αντιδήμαρχος)

8.      Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Βελτίωση-εκσυγχρονισμός επαρχιακών-δημοτικών οδών μεταξύ των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου». (Εισηγητής: Πρόεδρος)

9.      Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση 3ου Α.Π.Ε. του έργου «Περιβαλλοντικές παρεμβάσεις των οικιστικών κέντρων του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα». (Εισηγητής: Πρόεδρος)

10.  Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Εσωτερική οδοποιία Κερασιάς» (Α.Μ.:14/2014) (Εισηγητής: Πρόεδρος)

11.  Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση ηλεκτροδότησης εγκαταστάσεων φωτισμού οδών και πλατειών (ΦΟΠ) που κατασκευάστηκαν με το έργο «Περιβαλλοντικές παρεμβάσεις οικιστικών κέντρων» (Εισηγητής: κ. Κορώνης Απόστολος, Ειδικός Συνεργάτης)

12.  Συζήτηση και λήψη απόφασης για λύση σύμβασης της μελέτης « Η/Μ μελέτη για την κατασκευή lift στη θέση Λιβάδι Πεζούλας». (Εισηγητής: κ. Κορώνης Απόστολος, Ειδικός Συνεργάτης)

13.  Συζήτηση και λήψη απόφασης για παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών με τίτλο «Εργασίες διακοπής παροχών ύδρευσης Δ.Ε. Πλαστήρα». (Εισηγητής: Πρόεδρος)

14.  Συζήτηση και λήψη απόφασης για παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών με τίτλο «Εργασίες διακοπής παροχών ύδρευσης Δ.Ε. Νεβρόπολης Αγράφων» (Εισηγητής: Πρόεδρος)

15.  Συζήτηση και λήψη απόφασης για την παραλαβή της διαχειριστικής μελέτης διακατεχόμενου δάσους Τ.Κ. Μεσενικόλα περιόδου 2014-2023 (Εισηγητής: κ. Πέτρος Μπουραζάς, Αντιδήμαρχος)

16.  Συζήτηση και λήψη απόφασης για την παραλαβή της διαχειριστικής μελέτης διακατεχόμενου δάσους Τ.Κ. Λαμπερού περιόδου 2014-2023 (Εισηγητής: κ. Πέτρος Μπουραζάς, Αντιδήμαρχος)

17.  Συζήτηση και λήψη απόφασης για την παραλαβή της διαχειριστικής μελέτης δημοτικού δάσους Τ.Κ. Μορφοβουνίου περιόδου 2014-2023 (Εισηγητής: κ. Πέτρος Μπουραζάς, Αντιδήμαρχος)

18.  Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση του ετήσιου προγράμματος δράσης της  Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης επιΝΟΗΣΗ οικονομικού έτους 2015. (Εισηγητής: κ. Γεώργιος Γώγουλος, Αντιδήμαρχος

19.  Συζήτηση και λήψη απόφασης για την τροποποίηση της εισηγητικής έκθεσης τεκμηρίωσης εσόδων-δαπανών της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης επιΝΟΗΣΗ για το έτος 2015 (Εισηγητής: κ. Γεώργιος Γώγουλος, Αντιδήμαρχος

20.  Συζήτηση και λήψη απόφασης για την τροποποίηση του ετήσιου προγράμματος δράσης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης επιΝΟΗΣΗ οικονομικού έτους 2015 (Εισηγητής: κ. Γεώργιος Γώγουλος, Αντιδήμαρχος

21.  Συζήτηση και λήψη απόφασης για την τροποποίηση του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης επιΝΟΗΣΗ οικονομικού έτους 2015 (Εισηγητής: κ. Γεώργιος Γώγουλος, Αντιδήμαρχος

22.  Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον ορισμό εκπροσώπων για τη συμμετοχή στην επιτροπή ελέγχου των αθλητικών εγκαταστάσεων του Ν. Καρδίτσας 2015-2016 (Εισηγητής: Πρόεδρος)

23.  Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον ορισμό εκπροσώπων για τη συγκρότηση της Γενικής Συνέλευσης της ΑΝ.ΚΑ Α.Ε. (Εισηγητής: Δήμαρχος)

24.   Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον ορισμό δικηγόρου για την εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα με τις οποίες έγιναν δεκτές οι σχετικές αγωγές και καθορισμός αμοιβής αυτού. (Εισηγητής: κ. Γεώργιος Σακελλαρίου, Αντιδήμαρχος)

25.  Συζήτηση και λήψη απόφασης για την καταγγελία μίσθωσης του αναψυκτηρίου-ψησταριάς «Πλαζ Λαμπερού» (Εισηγητής: κ. Γεώργιος Σακελλαρίου, Αντιδήμαρχος)

26.  Συζήτηση και λήψη απόφασης για την τροποποίηση της 55/2015 απόφασης του Δ.Σ με θέμα  «Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον ορισμό ορκωτού ελεγκτή – λογιστή και του αναπληρωτή του για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2014 του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα». (Εισηγητής: κ. Γεώργιος Σακελλαρίου, Αντιδήμαρχος)

27.  Συζήτηση και λήψη απόφασης για χορήγηση αδειών παραγωγών-πωλητών λαϊκών αγορών. (Εισηγητής: κ. Πέτρος Μπουραζάς, Αντιδήμαρχος)

28.  Συζήτηση και λήψη απόφασης για ανανέωση άδειας στάσιμου εμπορίου. (Εισηγητής: κ. Πέτρος Μπουραζάς, Αντιδήμαρχος)

29.  Συζήτηση και λήψη απόφασης για προέγκριση άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος. (Εισηγητής: κ. Γεώργιος Γώγουλος, Αντιδήμαρχος)

30.  Συζήτηση και λήψη απόφασης για την καταβολή χρηματικού βοηθήματος σε άπορο δημότη. (Εισηγητής: Πρόεδρος)

31.  Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση κανονισμού άρδευσης του Δήμου. (Εισηγητής: κ. Πέτρος Μπουραζάς, Αντιδήμαρχος)

32.  Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έξοδα κίνησης υπαλλήλου του Δήμου. (Εισηγητής: Πρόεδρος)

33.  Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή οφειλών δημοτών (Εισηγητής: κ. Γεώργιος Σακελλαρίου, Αντιδήμαρχος)

34.  Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αποφάσεις του Τοπικού Συμβουλίου Τ.Κ. Νεοχωρίου. (Εισηγητής: κ. Γεώργιος Γώγουλος, Αντιδήμαρχος)

35.  Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αίτηση του Θεατρικού Εργαστηρίου Καρδίτσας «τέχνης παίδευσις» (Εισηγητής: κ. Γεώργιος Γώγουλος, Αντιδήμαρχος)

36.  Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αίτηση του Μορφωτικού Εκπολιτιστικού Συλλόγου Μεσενικόλα. (Εισηγητής: Πρόεδρος)

37.  Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αιτήσεις δημοτών.  (Εισηγητής: Πρόεδρος).

38.  Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου σχετικά με τα ταμειακά αποθέματα των Δήμων. (Εισηγητής: Δήμαρχος)

SHARE