Συνέντευξη τύπου του ‘’Δικτυου Φορέων και Πολιτών για την Προστασία των Αγράφων’’

Συνέντευξη τύπου του ‘’Δικτυου Φορέων και Πολιτών για την Προστασία των Αγράφων’’

Συνέντευξη τύπου του ‘’Δικτυου Φορέων και Πολιτών για την Προστασία των Αγράφων’’

Έγινε χθες στην αίθουσα της ΤΕΔ Καρδίτσας συνέντευξη τύπου του ‘’Δικτύου Φορέων και Πολιτών για την Προστασία των Αγράφων’’ με θέματα την ενημέρωση για την πορεία των δράσεων του δικτύου και την προσεχή ενημερωτική εκδήλωση.

Συγκεκριμένα οι εκπρόσωποι του δικτύου αναφέρθηκαν στην ανάγκη που ένωσε φορείς, συλλογικότητες και πολίτες να ιδρύσουν το «Δίκτυο φορέων και πολιτών για την προστασία των Αγράφων»  με σκοπό την έρευνα, την μελέτη και την επέμβαση για τις οποιεσδήποτε  παρεμβάσεις που γίνονται στον ορεινό όγκο και μπορεί να αλλοιώσουν αρνητικά και ανεπανόρθωτα την παρθένα περιοχή των Αγράφων κυρίως δε από τις «βιομηχανικές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας» (ΒΑΠΕ).

Τα μέλη του δικτύου έδωσαν στην δημοσιότητα την διακήρυξη του δικτύου με τις θέσεις τους και κάλεσαν τους πολίτες, τους φορείς και συλλογικότητες να την υπογράψουν και να προκύψει έτσι ένα κίνημα για να αποτρέψουν τις τωρινές αλλά και τις μελλοντικές καταστροφικές επεμβάσεις στον περιβάλλον των Αγράφων αλλά και όλης της νότιας Πίνδου.


‘’Δίκτυο φορέων και πολιτών για την προστασία των Αγράφων’’

ΕΡΕΥΝΑ – ΜΕΛΕΤΗ – ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Διακήρυξη

Το «Δίκτυο φορέων και πολιτών για την προστασία των Αγράφων»  είναι μια συνεργασία φορέων και πολιτών, οι οποίοι ζουν και δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή των Αγράφων. Αξιοποιώντας την επιστημονική γνώση των μελών και συνεργατών του, ερευνά και μελετά τα στοιχεία των σχεδιαζόμενων παρεμβάσεων στον ορεινό όγκο των Αγράφων με σκοπό την προστασία του φυσικού αποθέματος της περιοχής προς όφελος των κατοίκων και των μελλοντικών γενεών.

Η εκμετάλλευση του ενεργειακού δυναμικού του ανέμου και των υδάτων με κατασκευές δυσανάλογων διαστάσεων ως προς το φυσικό περιβάλλον για το οποίο προορίζονται και χωρίς τον υπολογισμό των συσσωρευτικών επιδράσεών τους, χαρακτηρίζονται «βιομηχανικές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας» (ΒΑΠΕ). Αυτές έχουν σαν αποτέλεσμα την μόνιμη αλλοίωση και καταστροφή  της ευαίσθητης και μοναδικής περιβαλλοντικά περιοχής των Αγράφων και γενικότερα της Νότιας Πίνδου, κάτι που είναι ενάντια στην μεγαλύτερη μερίδα της κοινής γνώμης και ενάντια στην κοινή λογική. Στην πράξη αποδεικνύεται ότι μέχρι τώρα η προώθηση των ΒΑΠΕ έχει γίνει χωρίς την προηγούμενη κατάλληλη και έγκυρη ενημέρωση των τοπικών κοινωνιών ή και ενάντια στην ελεύθερη βούλησή τους.

Η σχεδιαζόμενη κατασκευή ΒΑΠΕ σε όλον τον ορεινό όγκο και σε όλα τα ποτάμια της περιοχής έχει σαν αποτέλεσμα:

 • Την παραχώρηση της χρήσης δημόσιας γης και νερού προς όφελος κάθε είδους οικονομικών συμφερόντων με ταυτόχρονη στέρηση ή περιορισμό χρήσης τους από τους πολίτες, χωρίς πραγματικό όφελος γι΄ αυτούς αλλά ούτε για την εθνική οικονομία ή το περιβάλλον.
 • Την μόνιμη αλλοίωση του τοπίου που μετατρέπεται σε αισθητικό και περιβαλλοντικό έκτρωμα τόσο από τις κατασκευές όσο και από τα συνοδευτικά έργα (τεράστιοι δρόμοι, ισοπέδωση των κορυφογραμμών, κλπ), την δημιουργία μη αναστρέψιμης κατάστασης στις λεκάνες απορροής ρεμάτων και ποταμών.
 • Την ακύρωση κάθε άλλης μελλοντικής προοπτικής για εκμετάλλευση του ορεινού όγκου για δραστηριότητες που μπορούν να τονώσουν την τοπική οικονομία με άμεσο όφελος των κατοίκων, όπως ο εναλλακτικός, ήπιος τουρισμός και αγροτουρισμός (πεζοπορία-ορειβασία), η κτηνοτροφία με την ελεύθερη παραδοσιακή μορφή, το παραδοσιακό κυνήγι- ψάρεμα, κλπ
 • Την έκθεση των δασικών οικοσυστημάτων σε καταστροφικούς κινδύνους όπως οι πυρκαγιές που προκαλούνται από βλάβες και αστοχίες των ανεμογεννητριών, τις αλλοιώσεις που συνεπάγεται η χωρίς δυνατότητα επανάκαμψης αποψίλωση, κυρίως στο αλπικό τμήμα.
 • Την περαιτέρω υποβάθμιση των δασικών οικοσυστημάτων με ασφυκτική πίεση στους τελευταίους πληθυσμούς άγριας πανίδας και ιχθυοπανίδας.

Ζητάμε:

 • Την έκδοση υπουργικής  απόφασης  αναστολής των προτεινόμενων έργων που βρίσκονται σε διαδικασία αδειοδότησης όσο και αυτών που βρίσκονται σε φάση κατασκευής για όλη στην υψηλού περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος περιοχή των Αγράφων και γενικότερα της νότιας Πίνδου. Οι επεμβάσεις αυτές αποδεδειγμένα βλάπτουν το περιβάλλον και τα έννομα συμφέροντα των κατοίκων της περιοχής.

Η πολιτεία να αφουγκραστεί την αγωνία αλλά και τη βούληση των τοπικών κοινωνιών (μετά από έγκυρη ενημέρωση με ευθύνη της) και να προβεί ΑΜΕΣΑ σε τροποποίηση της σχετικής νομοθεσίας, η οποία, όπως ισχύει σήμερα, προωθεί φανερά σχέδια εκποίησης της γης και του υδάτινου πλούτου της πατρίδας μας αλλά και καταστρέφει το φυσικό μας περιβάλλον, προς όφελος ιδιωτικών συμφερόντων, αγνοώντας τη βούληση των τοπικών κοινωνιών.

 • Την ανακήρυξη της περιοχής των Αγράφων και της νότια Πίνδου γενικότερα, ως περιοχή ελεύθερη από ‘’Βιομηχανικές Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας’’ πάνω από το δασοόριο των 800 μέτρων, ώστε να καταστεί πόλος έλξης για ένα μεγάλο ρεύμα τουριστών που αναζητούν περιοχές αναλλοίωτου, ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, οι οποίες δεν έχουν αλλοιωθεί από Βιομηχανικές παρεμβάσεις.
 • Την αλλαγή του ειδικού χωροταξικού πλαισίου που εντάσσει αυθαίρετα  τον ορεινό όγκο της περιοχής των Αγράφων σε περιοχή αιολική προτεραιότητας.
 • Πλήρεις περιβαλλοντικές μελέτες από ανεξάρτητους οργανισμούς. Σχετικά επισημαίνεται ότι μελέτες που έχουν συνταχθεί από ιδιώτες και λήφθηκαν υπόψη για την έκδοση αντίστοιχων αδειών,  περιέχουν στοιχεία που καλύπτουν μόνο τους σκοπούς των προτεινόμενων έργων, που σήμερα δεν αντιστοιχούν στην πραγματικότητα ή έχουν «δανειστεί» τέτοια στοιχεία από περιοχές διαφορετικές αυτών της κατασκευής των έργων,  με ότι αυτό συνεπάγεται για τον κίνδυνο διατάραξης του οικοσυστήματος και του φυσικού  περιβάλλοντος στις περιοχές των έργων.
 • Την εκπόνηση διαχειριστικών σχεδίων για τις λεκάνες απορροής ποταμών και ορεινών ρεμάτων με εκτίμηση της δυνατότητας φέρουσας ικανότητας των περιοχών για παραγωγή ενέργειας.
 • Την προώθηση μικρής κλίμακας Α.Π.Ε στον ορεινό όγκο, με εκμετάλλευση πέραν των άλλων και της ηλιακής ενέργειας στις στέγες των οικοδομών, για αυτοπαραγωγή και αυτοκατανάλωση γεωργοκτηνοτροφικών μονάδων ή μονάδων τουρισμού, με την παραγόμενη ενέργεια που δεν χρησιμοποιείται να διοχετεύεται στην ΔΕΗ.
 • Την κατασκευή αιολικών πάρκων και άλλων ΒΑΠΕ με κατασκευές μεγάλου μεγέθους, μόνο σε περιοχές της πεδινής ζώνης  και μέχρι το δασοόριο των  800 μέτρων, κατά μήκος των εθνικών και επαρχιακών οδών και εκμετάλλευση περιοχών που έχουν ήδη ανθρωπογενές χαρακτήρα κάτι το οποίο γίνεται με επιτυχία σε άλλες χώρες.
 • Τον συνυπολογισμό της παραγόμενης ενέργειας από όλα τα υπάρχοντα μεγάλα υδροηλεκτρικά για την επίτευξη των στόχων 20-20-20 για τις ΑΠΕ, όπως γίνεται σε όλη την Ευρώπη, και ως εκ τούτου κατάργηση όλων των επιχορηγήσεων στην κατασκευή και παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος από ΒΑΠΕ.

Στη συνέχεια αναφέρθηκαν στην προσεχή ενημερωτική εκδήλωση του δικτύου, η πρώτη από μια σειρά εκδηλώσεων, για την καλύτερη ενημέρωση των πολιτών αλλά και των φορέων που θα γίνει την επόμενη Κυριακή 23 Μαίου, στις 10.30 το πρωί, στο Παυσίλυπο με θέμα:

<< Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ο ορεινός όγκος των Αγράφων>>
Θα γίνει ανάλυση για τις επιδράσεις, από τις σχεδιαζόμενες «βιομηχανικές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας» (ΒΑΠΕ), στο περιβάλλον, στην χλωρίδα και την πανίδα, στο μικροκλίμα, στον τουρισμό και γενικά σε όλες τις δραστηριότητες των ανθρώπων που ζουν ή εργάζονται στην περιοχή.
Θα μιλήσουν οι ειδικοί επιστήμονες:
Καρλαύτη Μαργαρίτα – οικονομολόγος,
Κοπανάκης Εμμανουήλ – μηχανολόγος και
Παυλάκης Δημήτρης – σύμβουλος επιχειρήσεων.
και κάλεσαν όλους τους πολίτες και τους φορείς να παρευρεθούν για να ενημερωθούν.

Τα μέλη που απαρτίζουν το «Δίκτυο φορέων και πολιτών για την προστασία των Αγράφων»:

Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Καρδίτσας (ΕΟΣΚ)

Κυνηγητικός Σύλλογος Καρδίτσας

Σύλλογος Δασολόγων  Νομού Καρδίτσας

Οικόσφαιρα (Κίνηση για τον άνθρωπο και το περιβάλλον)

Σπηλαιολογικός Όμιλος Καρδίτσας (ΣΟΚ)

Σκοπευτικός Όμιλος Καρδίτσας

Πολιτιστικός Σύλλογος Αμαράντου

Μορφωτικός και Εξωραϊστικός Σύλλογος Νεράιδας

Πολιτιστικός Σύλλογος Σαρανταπόρου

Πολιτιστικός Σύλλογος Μολόχας

Πολιτιστικός Σύλλογος Καροπλεσίου

Λαογραφικός Αρχαιολογικός Πολιτιστικός Σύλλογος Οξυάς

Κίνηση Πολιτών Καρδίτσας

 

αφισσα εκδηλωσης