Εξοδος για τους «Ορίζοντες»

Εξοδος για τους «Ορίζοντες»

Εξοδος για τους «Ορίζοντες»

Μέσα στα πλαίσια του Προγράμματος Κοινωνικοποίησης οι νέοι – ες του ¨Θεοδωρίδειου Κέντρου – Ορίζοντες¨ του Δήμου Καρδίτσας, πραγματοποίησαν έξοδο σε εστιατόριο της πόλης συνοδευόμενοι από το προσωπικό του Κέντρου, τους εθελοντές κα. Μαστρογιαννίτου Ρέα και κα. Μπασδέκη Ευγενία. Το τραπέζι ήταν προσφορά του ¨Θεοδωρίδειου Κέντρου – Ορίζοντες¨ από τις δωρεές που συγκεντρώνονται στο Κέντρο. Τα προγράμματα Κοινωνικοποίησης, τα οποία είναι προσεκτικά σχεδιασμένα , αποσκοπούν στην ενίσχυση κοινωνικών δεξιοτήτων των νέων καθώς και στην εξοικείωση τους με τους δρόμους και τα καταστήματα της πόλης μας.

SHARE