Νέα Πυροσβεστική Διαταξη για υφιστάμενους χώρους συνάθροισης κοινού

Νέα Πυροσβεστική Διαταξη για υφιστάμενους χώρους συνάθροισης κοινού

Νέα Πυροσβεστική Διαταξη για υφιστάμενους χώρους συνάθροισης κοινού

Από 3/4/2015 ισχύει η νέα πυροσβεστική διάταξη που αφορά μελέτες πυροπροστασίας για υφιστάμενα κτίρια με χρήση «συνάθροιση κοινού».

Αφού με την ΠΔ15/2014 από 1/3/2015 καταργείται η 3/81 σύμφωνα με την οποία συντάσσαμε μέχρι πρότινος τις μελέτες για τους υφιστάμενους χώρους συνάθροισης κοινού, και με καθυστέριση περίπου ένα μήνα, εκδόθηκε νέα αναλυτική Πυροσβεστική διαταξη που την αντικαθιστά.

Στο παρακάτω link της πυροσβεστικής το σχετικό ΦΕΚ: http://www.fireservi…32015_el_GR.pdf