Εμπρόθεσμη πληρωμή 2ου διμήνου 2015 για τον ΟΑΕΕ

Εμπρόθεσμη πληρωμή 2ου διμήνου 2015 για τον ΟΑΕΕ

Εμπρόθεσμη πληρωμή 2ου διμήνου 2015 για τον ΟΑΕΕ

Ο ΟΑΕΕ γνωτοποιεί ότι τελευταία ημέρα εμπρόθεσμης πληρωμής του 2ου διμήνου 2015 είναι η  Τρίτη  2.6.2015.

Σε κάθε περίπτωση εξόφλησης εισφορών σε Τράπεζες ή ΕΛ.ΤΑ., με εντολή πληρωμής, θα πρέπει να ελέγχεται η ορθότητα του 13ψηφίου κωδικού πληρωμής και του αναγραφόμενου ποσού επί της απόδειξης της συναλλαγής που θα παραλάβετε.

Την ίδια μέρα  (2.6.2015) καταβάλλονται μέσω πάγια εντολής:

–         η μηνιαία δόση ρύθμισης Ν.4152/2013, καθώς και τυχόν ανεξόφλητη δόση 30.04.2015 προσαυξημένη  κατά 15%,

–         η μηνιαία δόση ρύθμισης Ν.4321/15 εφόσον η προθεσμία πληρωμής   Α΄ δόσης έληγε έως 30.4.2015.

Οι ασφαλισμένοι που καταβάλλουν εισφορές ή δόσεις με πάγια εντολή, θα πρέπει να συνεννοηθούν με την Τράπεζα επιλογής τους σχετικά με:

·         Το ανώτατο όριο εκτέλεσης της πάγιας εντολής  έτσι ώστε να επαρκεί για την πραγματοποίηση της πληρωμής .

·         Την ακριβή ώρα εκτέλεσης των παγίων εντολών ώστε να  πιστώσουν έγκαιρα τους λογαριασμούς τους.

Για την προστασία των ασφαλιστικών σας δικαιωμάτων προτείνεται η ύπαρξη επαρκούς υπολοίπου από την προηγούμενη μέρα.

SHARE