Η Ε.Α.Σ. Τρικάλων παραλαμβάνει σιτηρά

Η Ε.Α.Σ. Τρικάλων παραλαμβάνει σιτηρά

Η Ε.Α.Σ. Τρικάλων παραλαμβάνει σιτηρά

Η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Τρικάλων ενημερώνει τους παραγωγούς ότι παραλαμβάνει κριθάρι, σκληρό και μαλακό σιτάρι.
Οι παραλαβές θα γίνονται στα εξής σημεία συγκέντρωσης:

1. AGROVIZ (ΔΕΛΤΑ Καλαμπάκας)

2. Μεγαλοχώρι (Συγκρότημα Εκκοκκιστηρίου)

3. Ζάρκο (Σιλό Ζάρκου).

4. Μεγάρχη (Συγκρότημα Μεγάρχης)

5. Σερβωτά (Εκκοκκιστήριο Σερβωτών)

6. Νέο Μοναστήρι Φθιώτιδας (Εκκοκκιστήριο Ν. Μοναστηρίου)

7. Παλαμάς Καρδίτσας (Εκκοκκιστήριο Παλαμά)

 

Σημειώνεται πως οι πληρωμές θα γίνονται με επιταγές ημέρας.

SHARE