Ο συνεταιρισμός στον Κόμπελο Καρδίτσας θα διαθέσει 30 προεραιτικές μερίδες αξίας 3.000...

Ο συνεταιρισμός στον Κόμπελο Καρδίτσας θα διαθέσει 30 προεραιτικές μερίδες αξίας 3.000 ευρώ

Προχωρά η μονάδα παραγωγής στέβιας στην Καρδίτσα

Ο συνεταιρισμός στον Κόμπελο Καρδίτσας θα διαθέσει 30 προεραιτικές μερίδες αξίας 3.000 ευρώ

Με γρήγορο ρυθμό προχωρούν οι εργασίες στη μονάδα παραγωγής γλυκοζιτών στεβιώλης, που ετοιμάζει ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Στέβιας στον Κόμπελο Καρδίτσας.

Οι εργασίες που αφορούν στις κτηριακές εγκαταστάσεις βρίσκονται σε πολύ καλό ρυθμό, ενώ ήδη δόθηκαν
προκαταβολές για την κατασκευή ή εισαγωγή μηχανημάτων που θα συγκροτήσουν τη γραμμή παραγωγής.

Αξίζει να σημειωθεί πως η Γενική Συνέλευση του Αγροτικού Συνεταιρισμού Στέβιας αποφάσισε, κατόπιν της μεγάλης ζήτησης, τη διάθεση 30 Προαιρετικών Μερίδων αξίας 3.000 ευρώ της καθεμίας, όσο και της υποχρεωτικής, για τις οποίες τον πρώτο λόγο έχουν τα μέλη του Συνεταιρισμού και στη συνέχεια όλοι οι Καρδιτσιώτες πολίτες, όπως προβλέπεται από το καταστατικό.

SHARE