Οι απαντήσεις στα θέματα Αρχαίων Ελληνικών και των Μαθηματικών από τον ΟΕΦΕ

Οι απαντήσεις στα θέματα Αρχαίων Ελληνικών και των Μαθηματικών από τον ΟΕΦΕ

Οι λύσεις όπως απαντήθηκαν από ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (http://www.oefe.gr/)

Για να δείτε τα θέματα των εξετάσεων πατήστε εδώ.

Λύσεις πανελλαδικών εξετάσεων 2015

Για να δείτε τις λύσεις της Αρχαίων Ελληνικών Θεωρητικής Κατεύθυνσης κάντε κλικ εδώ.

Για να δείτε τις λύσεις των Μαθηματικών Θετικής & Τεχνολογικής Κατ/νσης κάντε κλικ εδώ.