Δήμος Σοφάδων: 11 προσλήψεις υδρονομέων

Δήμος Σοφάδων: 11 προσλήψεις υδρονομέων

Δήμος Σοφάδων: 11 προσλήψεις υδρονομέων

Ο Δήμος Σοφάδων προκηρύσσει την πρόσληψη συνολικά έντεκα υδρονομέων (δέκα υδρονομέων και ενός επόπτη άρδευσης) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την αρδευτική περίοδο έτους 2015.

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν στον Δήμο, στο Γραφείο Πρωτοκόλλου, από τους ενδιαφερόμενους μέχρι την 29-05-2015.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στα γραφεία του Δήμου και στα τηλέφωνα 2443353212 και 2443353213, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Δείτε εδώ την προκήρυξη όπου αναφέρονται αναλυτικά τα καθήκοντα των θέσεων και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποβολή της αίτησης:

http://goo.gl/xnyjWS

post all exelixis

SHARE