Κοινωφελής Εργασία ΟΑΕΔ: Η κατανομή των θέσεων για τη 2η προκήρυξη.

Κοινωφελής Εργασία ΟΑΕΔ: Η κατανομή των θέσεων για τη 2η προκήρυξη.

Το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου πρόκειται να δημοσιευτεί η προκήρυξη για τη συμμετοχή 20.385 ανέργων στη δεύτερη φάση του Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας.

Πρόκειται για πεντάμηνες θέσεις απασχόλησης που αφορούν την κάλυψη αναγκών σε όλα τα Υπουργεία -πλην του Υπουργείου Παιδείας-, στις Περιφέρειες και τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της χώρας.

Οι θέσεις απασχόλησης κατανέμονται ως εξής:

§  16.415 θέσεις κατανέμονται στα υπουργεία και στους εποπτευόμενους φορείς. Οι περισσότερες θέσεις αφορούν στα υπουργεία Παιδείας, Πολιτισμού, Υγείας και Εργασίας.

Αναλυτικά η κατανομή στα υπουργεία είναι η κάτωθι:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΥΕ ΔΕ ΤΕ ΠΕ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 20 54 30 56 160
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 37 359 164 229 789
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 10 136 55 27 228
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 520 1499 303 499 2821
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 36 117 171 428 752
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 33 382 136 299 850
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 0 0 5 112 117
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 255 685 777 797 2514
ΥΓΕΙΑΣ 626 1758 447 21 2852
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ 1537 4990 2088 2468 11083
  • 500 θέσεις κατανέμονται στις Περιφέρειες. Συγκεκριμένα, πρόκειται για 280 θέσεις στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, 180 στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, 300 στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, 220 στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, 300 στην Περιφέρεια Ηπείρου, 440 στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, 180 στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, 550 στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, 300 στην Περιφέρεια Κρήτης, 200 στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, 270 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου και 280 στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.
  •  470 θέσεις κατανέμονται στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις. Συγκεκριμένα, πρόκειται για 50 θέσεις στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, 60 θέσεις στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, 50 θέσεις στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, 50 θέσεις στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Στερεάς Ελλάδας-Θεσσαλίας, 40 στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, 70 στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης και 150 στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

 

Δείτε εδώ τις θέσεις και τις ειδικότητες για τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις

Δείτε εδώ τις θέσεις και τις ειδικότητες για τις Περιφέρειες

post all exelixis