Τυπικά Προσόντα Διαιτητών / Βοηθών Διαιτητών / Βοηθών Διαιτητών Εθνικών Κατηγοριών και...

Τυπικά Προσόντα Διαιτητών / Βοηθών Διαιτητών / Βοηθών Διαιτητών Εθνικών Κατηγοριών και Όρια Αγωνιστικών Δοκιμασιών

Τυπικά Προσόντα Διαιτητών / Βοηθών Διαιτητών / Βοηθών Διαιτητών Εθνικών Κατηγοριών και Όρια Αγωνιστικών Δοκιμασιών

Με έγγραφό της προς τις Ενώσεις Ποδοσφαιρικών Σωματείων, η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας (ΚΕΔ), γνωστοποίησε τα Τυπικά Προσόντα Διαιτητών / Βοηθών Διαιτητών / Βοηθών Διαιτητών Εθνικών Κατηγοριών και Όρια Αγωνιστικών Δοκιμασιών, με στόχο την προετοιμασία των διαιτητών – βοηθών,  που θα συμμετάσχουν στις αγωνιστικές δοκιμασίες και τις γραπτές εξετάσεις.

Για να διαβάσετε το έγγραφο πατήστε εδώ.

SHARE