Αναρτήθηκε το τέλος επιτηδεύματος για τα νομικά πρόσωπα

Αναρτήθηκε το τέλος επιτηδεύματος για τα νομικά πρόσωπα

Αναρτήθηκε το τέλος επιτηδεύματος για τα νομικά πρόσωπα

Βεβαιώθηκε το τέλος επιτηδεύματος των νομικών προσώπων από την ΔΗΛΕΔ και πλέον είναι διαθέσιμα στην προσωποποιημένη πληροφόρηση του συστήματος taxis.

τέλος_επιτηδ

Υπάρχει η δυνατότητα να καταβληθεί σε οκτώ (8) ίσες μηνιαίες δόσεις.

Από τις δόσεις αυτές η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του επόμενου μήνα από τη βεβαίωση και η καθεμία από τις επόμενες δόσεις μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε επόμενου μήνα, αντίστοιχα.

ταχισ_δοσεις

Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής του τέλους εντός της προθεσμίας καταβολής της πρώτης δόσης παρέχεται έκπτωση ενάμιση τοις εκατό (1,5%).

SHARE